HAÇLI KRONİKLERİ VE BATI KAYNAKLARINA GÖRE KUTSAL MIZRAK EFSANESİ

Author:

Year-Number: 2019-XLIII
Yayımlanma Tarihi: null
Language : Türkçe
Konu : İslam Tarihi
Number of pages: 1365-1383
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Hristiyan dünyada popülerlik kazanan birtakım rivayetler, 14 Haziran 1098 tarihinde Antakya’da Aziz Petrus Kilisesi’nde ortaya çıkarıldığı ileri sürülen ve “Kutsal Mızrak” veya “Longinus Mızrağı” diye tanımlanan bir mızrağın, I. Haçlı Seferi sırasında cereyan eden Antakya Kuşatması’nın seyrini değiştirdiği iddiasını taşımaktadır. Söz konusu mızrağın kutsallığı ve orijinalliği meselesi hem kendi döneminde hem de sonraki dönem yazarlarınca tartışma konusu olmuş ve tartışmalarda dönemin din adamlarının yalanlanması ve haçlı askerlerinin basiretsiz ve akılsızca davranışlar sergileyen kişiler olarak aktarılması endişesi nedeniyle genellikle objektif davranılmadığı görülmüştür. Kutsal Mızrak hakkında aktarılan rivayetler, Latin kroniklerinde, İslam tarihi eserlerinde ve çağdaş Batı kaynaklarında da yer almıştır. Bu bağlamda bu makalede Kutsal Mızrak hadisenin ortaya çıkışı, haçlı askerleri üzerindeki etkisi, mızrağın orijinalliği meselesi ele alınmış ve hadisesinin “dini bir kurgu” dan ibaret olduğu görüşü desteklenmiştir.

Keywords

Abstract

There are some rumors that have gained popularity in the Christian world in the historical process. The “Holy Spear” or “Spear of Longinus”, which is mentioned to have been unearthed in the Church of St. Peter in Antioch on 14 June 1098, is also one of these. This spear asserts that the siege of Antakya, which took place during the First Crusade, changed the course of the siege. The question of the holiness and originality of the spear has been the subject of debate both by its own writers and by its writers. The discussions were generally not objectively treated. There is concern in the debates that the clergy of the period will be denied and the crusader will be portrayed as silly. The legend of the Holy Spear is also described in Latin chronicles, Islamic history books, and contemporary Western sources. In this context, this article discusses when the Holy Spear Legend began, its impact on the crusaders and the originality of the spear. Thus, the view that the spear incident was a religious fiction was supported.

Keywords