SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ PEDAGOJİK BİLGİLERİNİN İNCELENMESİ

Author:

Year-Number: 2020-XLVI
Yayımlanma Tarihi: null
Language : Türkçe
Konu : Öğretmen Eğitimi
Number of pages: 1674-1696
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmada sınıf öğretmeni adaylarının pedagojik bilgileri program bilgisi, öğretim stratejileri bilgisi, öğrencilerin özellikleri ve öğrenme süreçleri bilgisi, sınıf yönetimi bilgisi ve ölçme ve değerlendirme bilgisi bileşenleri doğrultusunda incelenmiştir. Durum çalışması ile desenlenen bu araştırmanın katılımcılarını eğitim fakültesi sınıf öğretmenliği son sınıfında okuyan sekiz öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırma sonuçları incelendiğinde, araştırmaya katılan sınıf öğretmeni adaylarının derslerini planlarken ilgili dersin öğretim programındaki kazanımları, öğrencilerinin özelliklerini bireysel farklılıklarını ve farklı öğrenme özelliklerini dikkate alarak etkinlik ve materyalleri tasarladıkları belirlenmiştir. Sınıf öğretmeni adaylarının öğretim stratejilerinden soru-cevap ve tartışma tekniklerine yer verdikleri belirlenmiştir. Sınıf öğretmeni adaylarının öğrencilerinin bireysel farklılıklarını, ihtiyaçlarını, ilgilerini, motivasyonlarını ve tutumlarını temele aldıkları; öğrencileriyle samimi, içten, saygı temelli ve güvene dayalı bir ortam oluşturdukları, uygun olmayan öğrenci davranışları ortaya çıktığında öncelikle öğrenciler ile iletişime geçerek sorunu çözmek için çaba gösterdikleri belirlenmiştir. Ayrıca sınıf öğretmeni adaylarının ölçme ve değerlendirme sürecinde, süreç değerlendirmeye odaklandığı sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords

Abstract

In this research, the pedagogical knowledge of preservice primary teachers was examined in terms of knowledge of curriculum, knowledge of instructional strategies, knowledge of students' characteristics and learning process, knowledge of classroom management, knowledge of classroom assessment components. The participants of this study, which is designed with case study, consists of eight preservice teachers who are studying in the last year of primary education in the Faculty of Education. When the results of the study were examined, it was determined that the preservice primary teachers were planning the lessons, taking into account the learning goals of the lesson, the characteristics of their students, and designing the activities and materials considering the individual differences and different learning characteristics of the students. It was concluded that preservice primary teachers included question-answer and discussion techniques from their teaching strategies. It was stated that the preservice primary teachers based their students' individual differences, needs, interests, motivations, and attitudes; it is determined that they create a sincere, respectful and trust-based classroom environment with their students, and when inappropriate student behaviors emerge, they firstly communicate with students and try to solve the problem. Also, it has been concluded that preservice primary teachers are focused on formative assessment evaluation in the classroom assessment process.

Keywords