BEHCETÜ’L-HADÂİK VE KISSA-YI YUSUF’TAKİ KİP EKLERİ ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR İNCELEME

Author:

Year-Number: 2019-XLIII
Yayımlanma Tarihi: null
Language : Türkçe
Konu : Türk Dili
Number of pages: 1956-1977
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı karışık dilli denilen Behcetü’l-Hadâik ve Kıssa-yı Yusuf eserlerindeki kip eklerini Karahanlı, Harezm, Kıpçak ve Eski Anadolu Türkçesindeki kip ekleriyle karşılaştırmak ve bu kip eklerinden yola çıkarak bu eserlerdeki fiil çekimlerini incelemektir. Karışık dilli eserler, Doğu Türkçesi ve Batı Türkçesine ait dil özelliklerini bir arada bulunduran eserlerdir. Behcetü’l-Hadâik ve Kıssa-yı Yusuf da karışık dilli eserlerdendir. Bu eserlerle ilgili birçok çalışma yapılmış olmasına rağmen karşılaştırmalı dil çalışmaları yapılmamıştır. Bu bağlamda, Behcetü’l-Hadâik ve Kıssa-yı Yusuf’taki kip ekleri incelenmiş ve Karahanlı, Harezm, Kıpçak Türkçesinde kullanılan bazı kip eklerinin bu eserlerde de kullanıldığı görülmüştür. Yine bu eserlerdeki bazı kip eklerinin hem Karahanlı, Harezm, Kıpçak Türkçesinde hem de Eski Anadolu Türkçesinde ortak bir biçimde kullanıldığı tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to compare the modal suffixes in the works of Behcetü’l Hadâik and Kıssa-yı Yusuf, which are called mixed-language, with the modal suffixes in Karahanlı, Harezm, Kıpçak and Old Anatolian Turkish and to examine the verb conjugations in these works based on these modal suffixes. Mixed-language works are the works that include the characteristics of Eastern Turkish and Western Turkish together. Behcetü’l-Hadâik and Kıssa-yı Yusuf are also mixed-language works. Although many studies have been conducted on these works, comparative language studies have not been conducted. In this context, modal suffixes in Behcetü’l-Hadâik and Kıssa-yı Yusuf were analysed and it was seen that those modal suffixes used in Karahanlı, Kharezm and Kipchak Turkish were used in these Works, as well. It is also revealed that some modal suffixes in these works are used in Karahanli, Kharezm, Kipchak Turkish and Old Anatolian Turkish.

Keywords