ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN FİNANSAL OKURYAZARLIĞI: “KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ”

Author:

Year-Number: 2020-XLIV
Yayımlanma Tarihi: null
Language : Türkçe
Konu : Finansal iktisat
Number of pages: 613-630
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada, Kırklareli Üniversitesi’nde okuyan öğrencilerin finansal okuryazarlık düzeylerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu kapsamda öğrencilerin finansal okuryazarlık seviyelerinin tespit edilmesi amacıyla 558 öğrenci üzerinde gerçekleştirilen anket çalışmasından elde edilen veriler SPSS programı kullanılarak analiz edilmiştir. İlk olarak anketlerin güvenilirliği Cronbach's Alpha katsayısı ile test edilmiştir. Ardından, demografik özelliklerin farklılık gösterip göstermediğini belirlemek için Pearson chi-squire test analizine tabi tutulmuştur. Analiz sonuçlarına göre, öğrencinin yaşadığı yer ve yaşı, cinsiyeti, sınıfı, öğretim durumu, anne ve babasının eğitim durumunun finansal okuryazarlık üzerinde belirleyici bir etkisi bulunmazken sadece öğrencilerin okudukları bölüm ile finansal okuryazarlık arasında anlamlı bir ilişki olduğu görülmüştür. Sonuç olarak öğrencilerin bazı temel finansal konular hakkında bilgi sahibi olmalarına karşın yeterli düzeyde finansal okuryazar olmadıkları sonucu ortaya çıkmıştır.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to determine the financial literacy levels of the students studying at Kırklareli University. In this context, the data obtained from the survey conducted on 558 students were analyzed using SPSS program in order to determine the financial literacy levels of the students. First, the reliability of the questionnaires was tested with Cronbach's Alpha coefficient. Then Pearson chi-squire test analysis was performed to determine whether demographic characteristics differed. According to the results of the analysis, there is a significant relationship between students’ major and financial literacy while their age, gender, grade, educational background, educational status of their parents and the place they live do not have a decisive effect on financial literacy. As a result, it is concluded that they are not financial literate enough although students have knowledge about some basic financial issues.

Keywords