GÜNCEL SANAT VE TEKNOLOJİ İLİŞKİSİNDE GELECEK BEKLENTİLERİ

Author:

Number of pages: 648-676
Year-Number: 2020-XLIV

Abstract

Sanat ve teknoloji ilişkisi insanlık tarihi kadar eski bir konudur. İnsanlığın yaşam alanlarına sanatla ilk müdahalesine kadar giden bu süreçte, uygulama bağlamında temelde teknolojinin etkisi vardır. Tarihsel açıdan bakıldığında uzunca bir süre aslında anılmasa da yalnızca teknolojinin ilerleyişi ile uygulanan yeniliklerin sanatsal ilerleme ile yakından ilişkili olduğu ortadadır. Bu bağlamda sanat ve teknoloji arasındaki en önemli dönüşümler, sanayi devrimi ve sonrasında olmuştur. Sanayi devrimi sonrasında kaydedilen ilerleme hızını arttıran yeniliklerin etkisi ile insanlık doğadan uzaklaşarak, teknolojiye ve onun sunduklarına yönelmiştir. Uzunca bir süre doğaya öykünen ve onu taklit ile özdeşleşen sanatın bu duruma tepkisi ise sanayi ürünlerinin estetikleşmesi ile olmuştur. Bu dönüşüm sonrasında sanayi ürünü kadar bilginin de önem kazandığı gözlenmektedir. Bu bilgi türü teknoloji ile anlam kazanan bilgi olarak kayda geçmektedir. Sanatta da bilginin bu yönüne doğru bir kaymanın oluştuğu gözlenmiştir. Günümüzde önem kazanan bu gelişmelerin geleceğin seyri açısından insani eksikliklerin üstesinden gelmede işe yarar olduğunu görülmektedir. Yapay zekâ, biyo-teknolojik çalışmalar ile bu amaçlar daha da görünür olmaktadır. Bugün üretilen güncel sanat işlerinde teknolojinin verdiği imkanlar ile özellikleri değerlendirilecek olursa, kolektif ve çok disiplinli üretmenin daha da önem kazandığı gözlenmektedir. Günümüzde teknolojinin sanatın icrasından yaygınlaşmasına, duyurulmasından eğitime kadar önemli işlevler üstlendiği gözlenmektedir. Sanat, teknolojinin aksine pratik faydaya olan bağlılığının azlığı ile geleceği öngörmede daha etkilidir.

Keywords

Abstract

The relationship between art and technology is an issue as old as human history. In this process leading up to the first intervention of humanity into their living spaces with art, there is basically the influence of technology in the context of its application. From a historical point of view, although it is not mentioned for a long time, it is obvious that only innovations implemented with the advancement of technology are closely related to artistic progress. In this context, the most important transformations between art and technology have been the Industrial Revolution and its aftermath. With the effect of innovations that increased the speed of progress made after the Industrial Revolution, humanity moved away from nature and turned to technology and its offerings. For a long time, the reaction of art, which emulates nature and identifies it with mimicry, has been through the aestheticization of industrial products. After this transformation, it is observed that knowledge gained importance as well as industrial product. This type of information is recorded as information that gains meaning with technology. A shift towards this aspect of knowledge has also been observed in art. It is seen that these developments, which have gained importance today, are useful in overcoming human deficiencies in terms of the course of the future. Artificial intelligence and bio-technological studies make these goals more visible. It is observed that collective and multidisciplinary production becomes even more important if the possibilities and characteristics of technology are evaluated in the current art works produced today. Today, it is observed that technology takes on important functions from the performance of art to its expansion, from its announcement to education. Art is more effective at predicting the future, with its paucity of commitment to practical utility as opposed to technology

Keywords