OSMANLI SİYASET DÜŞÜNCESİ ÇERÇEVESİNDE ANONİM BİR NASİHATNAMENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Author:

Year-Number: 2020-XLV
Yayımlanma Tarihi: null
Language : Türkçe
Konu : Tarih
Number of pages: 735-757
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Osmanlı Devleti siyaset düşüncesi, devlet idaresi ile ilgili XVI. yüzyıldan itibaren kaleme alınan eserler üzerinden değerlendirilebilmektedir. Bu nedenle devlet ve siyaset üzerine yazılan eserlerin detaylı kritiklerinin yapılması, Osmanlı siyasi düşüncesinin niteliklerinin tartışılması ve dönemsel değişimlerin ortaya çıkarılması bakımından önem arz etmektedir. Bu çalışmada da İstanbul Üniversitesi kütüphanesinde T6108 koduyla bulunan bir yazma eserin içerisinde yer alan, tarihi ile müellifi belli olmayan ve daha önce değerlendirilmesi yapılmamış bir nasihatname ele alınmaktadır. Makalede nasihatnamede savunulan görüşler, ileri sürülen fikirler Osmanlı siyaset düşüncesi çerçevesinde değerlendirilmiştir. Ayrıca nasihatnamenin hem içeriğinden hem de yazma eserin başında verdiği ipuçlarından hareketle müellif ve tarihlendirme ile ilgili bazı değerlendirmelerde bulunulmuştur. Ardından eserin transkripte edilmiş hali verilmiştir. Böylece nasihatnamenin Osmanlı siyasi düşüncesine katkı sağlaması amaçlanmıştır.

Keywords

Abstract

The political thought in the Ottoman Empire can be interpreted over the works on state administration composed as of the sixteenth century. For this reason, a detailed critique of the books on state and political affairs is important for the discussion of the attributes of Ottoman political thought and discovering the periodical changes. In this study, a Book of Advices, whose date and author are unknown, which was included in a manuscript coded T6108 available in Istanbul University Library, and which has not yet been interpreted will be examined. In the article, the ideas championed and suggested in this Book of Advices were evaluated within the framework of Ottoman political thought. In addition, based on both the contents of the Book of Advices and the leads contained in the beginning of the manuscript, several evaluations were made about the author and dating of the book. Afterwards, the transcribed version of the book was provided. Therefore, it is aimed that the text of this Book of Advices will contribute into the studies on Ottoman political thought.

Keywords