İRAN AHKÂM DEFTERİ’NE GÖRE OSMANLI-İRAN İLİŞKİLERİ (1823-1908)
Ottoman-Iran Relations According to the Iran Ahkâm Book (1823-1908)

Author : Melike SARIKÇIOĞLU -Süleyman Hilmi AKIN
Number of pages : 2152-2186

Abstract

Osmanlı-İran ilişkileri uzun soluklu mücadeleler ve merhaleler geçirmiştir. Bu mücadelenin temelinde İslam dünyasının liderliği meselesi vardır. Çaldıran Savaşı ile Osmanlılar tarafından elde edilen bu zafer tarihi bir dönüm noktası olarak kabul edilmiş, bu tarihten itibaren her iki taraf için de uzun ve yorucu bir mücadelenin başlangıcı olmuştur. 1823 I.Erzurum Antlaşması sonrası ise Osmanlı ve İran, aralarındaki meseleyi devletlerarası hukuk bağlamında diplomatik yoldan çözümlemek istemişlerdir. İki devlet arasındaki meseleler genel olarak sınır kavgaları, kutsal mekânların ziyareti sırasında İranlı ziyaretçilere karşı gösterilecek muameleler, ticari ve umumi konularda İran tebaasının işlerini yürütecek konsolos vekilleri meseleleri olmuştur. Bu konularla ilgili hükümleri örneklerle yazımızda bahsedeceğiz. Çalışmamıza kaynaklık edecek olan defter tasnifi ise A.DVN.DVE.d044/2 gömlek numarası ile yapılmış olup 1823-1908 yılları arası İran Ahkam Defteri olarak tanımlanmıştır.

Keywords

Osmanlı, İran, Düvel-i Ecnebiye Defterleri, ahkam defteri, şehbender.

Read: 420

Download: 165