ROBOT VE YAPAY ZEKÂ UYGULAMALARI İLE KÜTÜPHANE MİMARİSİ
Robot and Artificial Intelligence Applications and Library Architecture

Author : Sami ÇUHADAR
Number of pages : 2888-2900

Abstract

Kütüphanelerin etkinliği ve verimliliğini bina, bütçe, kullanıcı, derme, personel, teknoloji gibi temel ögeler belirler. Bu öğelerden kütüphane binaları, bilgi kaynaklarının uygun ortamlarda tutulması, korunması, hızlı ve kolay kullanıma sunulması, araştırmayı ve okumayı teşvik edici bir ortam sunması gibi önemli işlevleri üstelenmiştir. Hızla gelişen ve değişen bilgi ve iletişim teknolojileri de kütüphane binalarını etkilemektedir. Bu çalışmada robot ve yapay zekâ uygulamalarının kütüphane binalarını, mimarilerini nasıl etkilediği ve gelecekte nasıl etkileyebileceği üzerinde durulmuştur. Ayrıca, mevcut ve yeni yapılacak kütüphane binalarında robot ve yapay zekâ uygulamalarının kullanılması konusunda önerilere yer verilmiştir.

Keywords

Robot, Yapay Zekâ, Kütüphane Binaları, Kütüphane Mimarisi

Read: 325

Download: 106