ROBOT VE YAPAY ZEKÂ UYGULAMALARI İLE KÜTÜPHANE MİMARİSİ

Author:

Year-Number: 2020-XLVII
Number of pages: 2888-2900
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Kütüphanelerin etkinliği ve verimliliğini bina, bütçe, kullanıcı, derme, personel, teknoloji gibi temel ögeler belirler. Bu öğelerden kütüphane binaları, bilgi kaynaklarının uygun ortamlarda tutulması, korunması, hızlı ve kolay kullanıma sunulması, araştırmayı ve okumayı teşvik edici bir ortam sunması gibi önemli işlevleri üstelenmiştir. Hızla gelişen ve değişen bilgi ve iletişim teknolojileri de kütüphane binalarını etkilemektedir. Bu çalışmada robot ve yapay zekâ uygulamalarının kütüphane binalarını, mimarilerini nasıl etkilediği ve gelecekte nasıl etkileyebileceği üzerinde durulmuştur. Ayrıca, mevcut ve yeni yapılacak kütüphane binalarında robot ve yapay zekâ uygulamalarının kullanılması konusunda önerilere yer verilmiştir.

Keywords

Abstract

The basic elements such as building, budget, user, collection, staff, and technology determine the effectiveness and efficiency of libraries. Among these elements, library buildings undertook important functions such as preserving information sources in appropriate environments, protecting them, making them available quickly and easily, and providing an environment that encourages research and reading. It is the fact that recent developments in information and communication technologies affect library buildings. This study discusses the impacts of robots and artificial intelligence applications on library buildings and architectures. It also provides some suggestions for using robot and artificial intelligence applications in the existing and new library buildings.

Keywords