OSMANLI DEVLETİ’NDE AŞIRI SICAKLARDAN KAYNAKLANAN SORUNLAR VE ALINAN TEDBİRLER (1876-1916)

Author:

Year-Number: 2020-XLVII
Yayımlanma Tarihi: null
Language : Türkçe
Konu : Tarih
Number of pages: 2057-2084
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Osmanlı Devleti’nde iklim ve hava olayları üzerine oldukça kıymetli çalışmalar yapılmıştır. Ancak yapılan çalışmaların büyük bir çoğunluğu aşırı sıcakların insanlar ve gündelik hayat üzerindeki olumsuz etkilerini ayrıntılı olarak ele almamıştır. Bu eksiklikten yola çıkarak bu çalışmada 1876-1916 tarihleri arasında Osmanlı Devleti’nde yaz aylarında yaşanan aşırı sıcakların olumsuz etkileri ana hatlarıyla gösterilmiştir. Çalışmanın giriş bölümünde kısaca iklim kavramından bahsedilerek Osmanlı Devleti’nin hakimiyet sahasında görülen iklim türlerini günümüzde en çok kullanılan iklim sınıflandırması olan Köppen iklim sınıflandırması ile açıklanmıştır. Çalışmanın ilk bölümünde aşırı sıcakların gündelik hayata olumsuz etkileri ele alınarak dönemin şartları içerisinde alınan tedbirler üzerinde durulmuştur. Çalışmanın ikinci bölümünde yaz aylarında aşırı sıcakların hüküm sürdüğü Çukurova ve Arap Yarımadası’nda yer alan kazalara yapılan kaymakam atamalarında yaşanan sorunlar ve devletin başta kaymakamlar olmak üzere görevlilerin sağlığını korumak için aldığı tedbirler gösterilmiştir. Çalışmanın devamında ise aşırı sıcaklardan en çok etkilenen grup olan güvenlik güçlerinin yaşadığı sorunlar ele alınmıştır. Bu bölümde sıcak memleketler gönderilecek olan asker ve polis seçimi, sağlıklarının korunması ve maaş ödemesi gibi konular incelenmiştir. Çalışmanın son bölümünde aşırı sıcakların ülkedeki eğitim faaliyetlerine olumsuz etkileri ve devletin başta eğitim gören çocuklar ve hocaların sağlığını korumak için aldığı tedbirler gösterilmiştir.

Keywords

Abstract

Quite valuable studies have been carried out on climate and weather events in the Ottoman State. However, most of the studies do not elaborate on the negative effects of extreme temperatures on people and everyday life. Based on this shortcoming, this study has focused on outlining the negative effects of extreme temperatures in the Ottoman State in the summer months between 1876 and 1916 in detail. In the introduction part of the study, the concept of climate is explained briefly with the Köppen climate classification, which is the most widely used climate classification in the Ottoman Empire's area of dominance. The negative effects of extreme temperatures on daily life and the measures taken in the conditions of the period are emphasized in the first part of the study. The problems experienced during the appointments of district governors in Çukurova and the Arabian Peninsula, where extreme temperatures prevailed in summer months, and the measures taken by the state to protect the health of officials, especially district governors, are outlined in the second part of the study. In the continuation of the study, the problems experienced by security forces, the group most affected by extreme temperatures, is discussed. Topics such as the selection of troops and police to be sent to hot countries, protection of their health and payment of salaries are examined in this section. The negative effects of extreme temperatures on the educational activities in a country and the measures taken by the state to protect the health of children and teachers involved in education are described in the last part of the study.

Keywords