OSMANLI DEVLETİ’NDE AŞIRI SICAKLARDAN KAYNAKLANAN SORUNLAR VE ALINAN TEDBİRLER (1876-1916)
The Torridness, Problems and Measures Taken in The Ottoman Empire (1876-1916)

Author : Burak KOCAOĞLU
Number of pages : 2057-2084

Abstract

Osmanlı Devleti’nde iklim ve hava olayları üzerine oldukça kıymetli çalışmalar yapılmıştır. Ancak yapılan çalışmaların büyük bir çoğunluğu aşırı sıcakların insanlar ve gündelik hayat üzerindeki olumsuz etkilerini ayrıntılı olarak ele almamıştır. Bu eksiklikten yola çıkarak bu çalışmada 1876-1916 tarihleri arasında Osmanlı Devleti’nde yaz aylarında yaşanan aşırı sıcakların olumsuz etkileri ana hatlarıyla gösterilmiştir. Çalışmanın giriş bölümünde kısaca iklim kavramından bahsedilerek Osmanlı Devleti’nin hakimiyet sahasında görülen iklim türlerini günümüzde en çok kullanılan iklim sınıflandırması olan Köppen iklim sınıflandırması ile açıklanmıştır. Çalışmanın ilk bölümünde aşırı sıcakların gündelik hayata olumsuz etkileri ele alınarak dönemin şartları içerisinde alınan tedbirler üzerinde durulmuştur. Çalışmanın ikinci bölümünde yaz aylarında aşırı sıcakların hüküm sürdüğü Çukurova ve Arap Yarımadası’nda yer alan kazalara yapılan kaymakam atamalarında yaşanan sorunlar ve devletin başta kaymakamlar olmak üzere görevlilerin sağlığını korumak için aldığı tedbirler gösterilmiştir. Çalışmanın devamında ise aşırı sıcaklardan en çok etkilenen grup olan güvenlik güçlerinin yaşadığı sorunlar ele alınmıştır. Bu bölümde sıcak memleketler gönderilecek olan asker ve polis seçimi, sağlıklarının korunması ve maaş ödemesi gibi konular incelenmiştir. Çalışmanın son bölümünde aşırı sıcakların ülkedeki eğitim faaliyetlerine olumsuz etkileri ve devletin başta eğitim gören çocuklar ve hocaların sağlığını korumak için aldığı tedbirler gösterilmiştir.

Keywords

İklim, Sıcaklık, Yaz, Sağlık, Eğitim.

Read: 503

Download: 280