OSMANLI DEVLETİNDE TÜRK MÜZİĞİNE KATKIDA BULUNAN BAZI ERMENİ BESTEKÂR VE KANUN SANATÇILARI
Some Armenian Compounds and Kanun Artists Contributing to Turkish Music at the Ottoman State

Author : Ramazan KAMİLOĞLU
Number of pages : 2862-2887

Abstract

Geniş coğrafyaya hâkim olan Osmanlı Devleti hükmettiği milletlerin kültürlerini yok etmemiş aksine desteklemiştir. Bu hoşgörü çerçevesinde kültürler birbirleriyle kaynaşmış ve zaman zaman değişik milletler Türk Kültürüne hizmet etmişlerdir. Bu milletlerin en önemlilerinden biriside Türklerle uzun süre birlikte yaşayan Ermenilerdir. Bu çalışmada Osmanlı sınırlarında hayatlarını sürdürmüş ve Türk Müziğine hizmet etmiş 11 Ermeni bestekârın hayatları betimlenmiştir. Bu bestekârlar eserlerini Türk Müziği formlarında ortaya koymuşlardır. Günümüzde icra edilen konserlerde de onların eserleri hala sevilerek çalınmakta, söylenmekte ve dinlenmektedir. Bu sanatçıların Türk Müziğine hem icrada hem eğitimde hem de yazılı kaynaklarında hizmetleri olmuştur. İncelenen Ermeni sanatçıları Osmanlı okullarında okumuşlar kendi müziklerinin yanı sıra Türk Müziği eğitimi de almışlardır. Eserlerinde Türk Müziğinin inceliklerine hâkim oldukları anlaşılmaktadır. Sanatçılarımız Osmanlının değişik coğrafyalarında bulunmuşlar ve Türk Müziğine katkıda bulunmuşlardır.

Keywords

Ermeni, Bestekâr, Osmanlı, Türk Musikisi, Ermeni Bestekâr.

Read: 234

Download: 77