YAVUZ SULTAN SELİM’İN TAHT MÜCADELESİ
Yavuz Sultan Selim's Struggle For The Throne

Author : Deniz KURTBOĞAN -İbrahim SOLAK
Number of pages : 3032-3061

Abstract

Osmanlı tarihinde sık sık yaşanan ve genellikle devleti dâhili ve harici tehlikeler ile karşı karşıya bırakan en mühim meselelerden birisi kuşkusuz taht için kardeş mücadelelerin yaşanmasıdır. Nitekim Osmanlı tarihinde yaşanan kardeş mücadelelerinin en belirgin ve dikkat çekici olanı Yavuz Sultan Selim’in taht mücadelesi olmuştur. Özellikle II. Bayezid’in saltanatının sonlarına doğru iyice yaşlanması ve bu süreç içerisinde hasta düşmesi devlet işlerinde bir takım aksaklıkların meydana gelmesine sebep olmuştur. Osmanlı tahtında meydana gelen bu aksaklığı gidermek için şehzadeler merkezden izin almadan harekete geçmiştir. Bu süreçte Selim, askeri mücadelenin yanı sıra stratejik açıdan da gösterdiği çabayla tahtın en büyük adayı ve sonrasında sahibi olmuştur. Çalışmanın temel amacı Selim ile kardeşleri arasında yaşanan taht mücadelesini yeni belgeler ışığında ele alıp konuyla ilgili daha önceki çalışmalara katkı sunmaktır. Bu doğrultuda Topkapı Saray Müzesi Arşivindeki daha önce kullanılmamış vesikaların yanı sıra mektuplardan da yararlanılmıştır. Mektuplar dışında konu bütünlüğünün sağlanması amacıyla kroniklerden ve ikinci el kaynaklardan faydalanılmıştır.

Keywords

II. Bayezid, Şehzade Selim, Şehzade Ahmet, Şehzade Korkud, Osmanlı.

Read: 73

Download: 46