DISCOURSIVE CONSTRAINTS OF TRANSLATING FANTASTIC LITERATURE
Fantastik Edebiyat Çevirilerinde Söylem Kısıtları

Author : Sevcan Yılmaz KUTLAY
Number of pages : 2739-2755

Abstract

Çeviribilimde söylem genellikle “biçem-içerik” ya da “yapı-anlam” ikili zıtlığının bir parçası olarak tartışılmış ve bu tartışmanın sonunda bazı edebi türlerin zorlu söylem öğeleri (özellikle şiirsel söylem) çevrilemez olarak kabul edilmiştir. Tekinsizlik uyandırma amacı taşıyan fantastik edebiyat tedirginliğe ve “tanıdık bir biçimde yabancı” olacak öğelere ihtiyaç duymaktadır. İdyolekt (bireydil), sosyolekt (özel-grup dil), kurmaca diller, özel bir amaçla seçilmiş özel isimler ve fantastiğin terminolojisi bir yandan bu yabancılığı kurmaya yararken diğer yandan çevirmenlere bazı zorluklar teşkil eder. Her ne kadar söylemsel öğeler çevirmenler için kısıtlayıcı ya da zorlayıcı olsa da çeviri Pym’in de (1992) önerdiği gibi “kültürlerarası söylem çözümlemesinin bir keşif yordamı” olarak olası bir araç görevi üstlenebilir (s. 235). Bu makale fantastik edebiyatın doğası ve sınırlarını tartıştıktan sonra çeviride söylemsel kısıtlar ve söylem çözümlemesinin yerini sorgulamayı amaçlamaktadır.

Keywords

Çeviri, Söylem, Fantastik Edebiyat, Sosyolekt (Özel/Grup Dil), İdyolekt (Bireydil).

Read: 276

Download: 84