DISCOURSIVE CONSTRAINTS OF TRANSLATING FANTASTIC LITERATURE

Author:

Number of pages: 2739-2755
Year-Number: 2020-XLVII

Abstract

Çeviribilimde söylem genellikle “biçem-içerik” ya da “yapı-anlam” ikili zıtlığının bir parçası olarak tartışılmış ve bu tartışmanın sonunda bazı edebi türlerin zorlu söylem öğeleri (özellikle şiirsel söylem) çevrilemez olarak kabul edilmiştir. Tekinsizlik uyandırma amacı taşıyan fantastik edebiyat tedirginliğe ve “tanıdık bir biçimde yabancı” olacak öğelere ihtiyaç duymaktadır. İdyolekt (bireydil), sosyolekt (özel-grup dil), kurmaca diller, özel bir amaçla seçilmiş özel isimler ve fantastiğin terminolojisi bir yandan bu yabancılığı kurmaya yararken diğer yandan çevirmenlere bazı zorluklar teşkil eder. Her ne kadar söylemsel öğeler çevirmenler için kısıtlayıcı ya da zorlayıcı olsa da çeviri Pym’in de (1992) önerdiği gibi “kültürlerarası söylem çözümlemesinin bir keşif yordamı” olarak olası bir araç görevi üstlenebilir (s. 235). Bu makale fantastik edebiyatın doğası ve sınırlarını tartıştıktan sonra çeviride söylemsel kısıtlar ve söylem çözümlemesinin yerini sorgulamayı amaçlamaktadır.

Keywords

Abstract

In Translation Studies, discourse has generally been discussed as a part of the binary opposition of “form versus content” or “structure versus meaning” and at the end of this discussion, challenging discourse elements of some genres (especially poetic discourse) have been often considered untranslatable. With the goal of arousing uncanny, fantastic literature as a literary genre needs hesitation and a familiar kind of strangeness. While discoursive elements such as idiolects, sociolects, fictional constructed languages (conLang) and specifically designed proper names, special terminology of fantastic can help construct this strangeness, they evoke some challenges for translators. Although discoursive elements can be constraints or challenges for translators; as Pym (1992) offers translation is a potential tool, “a discovery procedure of intercultural Discourse Analysis” (p.235). This article aims to question the discoursive constraints and Discourse Analysis in translation of fantastic literature after discussing the scope and nature of fantastic literature.

Keywords