FARKLI REFAH DEVLETİ MODELLERİNDE KONUT POLİTİKALARI
Housing Policies in Different Welfare State Models

Author : Eylem BEYAZIT -Umut Seren YARIM
Number of pages : 3604-3623

Abstract

Barınma, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ve Avrupa Birliği Temel Haklar Şartı da dâhil olmak üzere birçok ulusal anayasa ve uluslararası bildirgede insan hakkı olarak tanınan temel bir ihtiyaçtır. Kaliteli, nitelikli ve ekonomik konutlara erişim; yoksullukla mücadele ve fırsat eşitliğinin güçlendirilmesi, adil paylaşım, bireylerin refah ve sağlık içinde yaşaması gibi pek çok sosyal politikanın hedefine ulaşabilmesi için çok önemlidir. Temel yaşam hakkı ve mülkiyet hakkı açısından da hali hazırda önümüzde bir sorun alanı olarak varlığını sürdüren konut, farklı ülke ve farklı rejim deneyimleri ile yakından izlenmesi gereken bir çalışma alanıdır. Soruna yaklaşım ve çözüm açısından farklı deneyimlerin yol göstericiliği, özellikle tek bir çözüm üzerinden sonuca gidebilmenin olanaksızlığını ortaya koymaktadır. Bu çalışma karşılaştırmalı konut politikaları bağlamında, özellikle refah devlet ve politikalarındaki deneyim ve sınıflandırmalar üzerinden sorunu çözümlerken, günümüz açısından öne çıkan model ve yaklaşımları tartışmaktadır. Şüphesiz bireylerin konut erişiminde yaşadıkları olumsuzlukların aşılmasında devletin etkin rolünün her geçen gün daha vazgeçilmez olduğu anlaşılmaktadır.

Keywords

Konut, Konut Politikaları, Sosyal Konut, Karşılaştırmalı Konut Politikaları, Refah Devleti.

Read: 55

Download: 36