SİYASET VE İDEOLOJİ BAĞLAMINDA YEREL BASININ İKTİDAR-MUHALEFET KUTUPLAŞMASI: DEMOKRASİYE HİZMET VE HALK POSTASI GAZETELERİ ÖRNEĞİ

Author:

Year-Number: 2021-L
Number of pages: 320-362
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Toplumun, medya-siyaset ilişkisini hem etkileyen hem de bu ilişkiden etkilenen bir boyutta yer aldığı gerçeğini temel alan bu çalışmada, toplumun bu ilişkide nerede yer aldığı ve hangi vurucu noktalarından yakalandığı sorgulanmaktadır. Çalışmada siyasi iktidar sahipleri ya da iktidar adaylarının medya ve basını kullanarak ve belirli toplumsal değerleri manipüle ederek kitleleri etki altına aldığı varsayımı ile hareket edilmektedir. Çalışma, iktidar ve muhalefet partilerini temsil eden Maraş yerel basının iki ana unsurunu oluşturan Demokrasiye Hizmet ve Halk Postası gazetelerinin verilerine dayandırılmaktadır. Çalışmanın temel çıkarımı bu gazete yayınlarının şiddetli parti çatışmasının olduğu bir dönemde siyaseti; laiklik, köylü söylemi ve maziyi hedef alan popülist söylemler üzerine kurguladığı kanısındadır.

Keywords

Abstract

In the present study, which is based on the fact that the society takes place at a dimension which both affects the relationship between media-policy and is affected by this relationship, it is questioned where the society is involved in this relationship and from which striking points it is caught. The study assumes that the owners of political rulership or the candidates of rulership influence the masses by using the media and press and by manipulating the certain social values. The research is based on the data of Demokrasiye Hizmet and Halk Postası newspapers, which constitute the two main elements of the Maraş local press, representing the ruling and opposition parties. The research’s main inference is of opinion that the broadcastings of this gazette built the politics on the populist discourses which aim the secularism, villager statement and past in the period when the severe party conflicts were available.

Keywords