İKTİSAT SOSYOLOJİSİNİ YENİDEN DÜŞÜNMEK: İKTİSAT SOSYOLOJİSİNDE YENİ EĞİLİM
Rethinking Economic Sociology: A New Trend in Economic Sociology

Author : Yaşar KAYA
Number of pages : 3547-3567

Abstract

İktisat sosyolojisi kavram olarak 1879 yılından bugüne kullanılmaktadır. İktisadi olaylara sosyoloji disiplininin penceresinden bakmayı gerektiren iktisat sosyolojisi Weber ve Durkheim’ın değerlendirmeleri ile başlayan süreçte sosyolojinin önemli konularından biri olmuştur. İktisat sosyolojisi; sosyal değişme, sosyal yapı, eşitsizlik ve sosyal farklılaşma gibi hemen her sosyoloğun ilgilendiği bir alan olmayıp sosyoloji ile iktisadın arakesitidir. İktisat politikalarında ve uygulamalarında meydana gelen değişmeler iktisat sosyolojisinin itibarını etkilemektedir. 1980 li yıllardan sonra uygulanan politika değişiklikleri iktisat sosyolojisinin önemini tekrar artırmıştır. Bu dönemde iktisat ve sosyolojiyi ayıran geleneksel sınırlar yeniden belirlenmeye başlamıştır. Sosyolojik yaklaşımların iktisat politikalarına nazaran fazlalığı iktisat sosyolojisinin zorluklarının en önemlisidir. Bu zorluğun aşılmasında izlenecek yollardan birisi insanı ve insanla ilgili olanların tanımlanmasıdır. Bu incelemede sosyal bilimlerin insan tasavvuru yeniden değerlendirilmiş, insanların eylemleri ile yapı arasındaki ilişki sorgulanmıştır.

Keywords

iktisadi İnsan, Sosyal Yapı, Ekonomik Eylem, Ekonomik Politika, Kültür, İktisadi Gelenek.

Read: 63

Download: 43