İKTİSAT SOSYOLOJİSİNİ YENİDEN DÜŞÜNMEK: İKTİSAT SOSYOLOJİSİNDE YENİ EĞİLİM

Author:

Number of pages: 3547-3567
Year-Number: 2020-XLVIII

Abstract

İktisat sosyolojisi kavram olarak 1879 yılından bugüne kullanılmaktadır. İktisadi olaylara sosyoloji disiplininin penceresinden bakmayı gerektiren iktisat sosyolojisi Weber ve Durkheim’ın değerlendirmeleri ile başlayan süreçte sosyolojinin önemli konularından biri olmuştur. İktisat sosyolojisi; sosyal değişme, sosyal yapı, eşitsizlik ve sosyal farklılaşma gibi hemen her sosyoloğun ilgilendiği bir alan olmayıp sosyoloji ile iktisadın arakesitidir. İktisat politikalarında ve uygulamalarında meydana gelen değişmeler iktisat sosyolojisinin itibarını etkilemektedir. 1980 li yıllardan sonra uygulanan politika değişiklikleri iktisat sosyolojisinin önemini tekrar artırmıştır. Bu dönemde iktisat ve sosyolojiyi ayıran geleneksel sınırlar yeniden belirlenmeye başlamıştır. Sosyolojik yaklaşımların iktisat politikalarına nazaran fazlalığı iktisat sosyolojisinin zorluklarının en önemlisidir. Bu zorluğun aşılmasında izlenecek yollardan birisi insanı ve insanla ilgili olanların tanımlanmasıdır. Bu incelemede sosyal bilimlerin insan tasavvuru yeniden değerlendirilmiş, insanların eylemleri ile yapı arasındaki ilişki sorgulanmıştır.

Keywords

Abstract

Economic sociology has been used as a concept since 1879. Economics sociology, which requires looking at the economic events from the perspective of the sociology discipline, has been one of the important topics of sociology in the process starting with the evaluations of Weber and Durkheim. Economic sociology is not a field that almost every sociologist deal with, such as social change, social structure, inequality and social differentiation, but it is the intersection of sociology and economics. Changes in economic policies and practices affect the reputation of economic sociology. The policy changes implemented after the 1980s have increased the importance of economic sociology. In this period, traditional boundaries separating economics and sociology began to be redefined. The most important difficulty of economic sociology is the excess of sociological approaches compared to economic policies. One of the ways to overcome this difficulty is to define human and those related to human. In this study, the human depiction of social sciences was re-evaluated, the relationship between people's actions and structure was questioned.

Keywords