ÇEVRESEL DEĞERLERE ETKİLERİ AÇISINDAN COVID-191

Author:

Year-Number: 2020-XLIX
Number of pages: 4605-4630
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

COVID-19’un dünya çapında yaşanan diğer salgınların sebep olduğu ölüm ve ekonomik kayıplara kıyasla çok daha fazla insanı olumsuz yönde etkileyeceği tahmin edilmektedir. COVID-19 başladığı andan günümüze neden olduğu etkilerinin yanı sıra toprak bozulması, ozon tabakasının incelmesi, kirlilik ve kentleşme gibi diğer küresel çevresel değişiklikler ve insan sağlığı açısından tartışılmaz bir tehdit oluşturmaktadır. Makalede, tarihte yaşanan pandemiler incelenmekte; odak noktası olarak COVID-19'un çevre üzerindeki etkileri vurgulanmaktır. Çalışma; Covid-19 sürecinde alınan acil durum önlemleri ile hava kalitesindeki iyileşme, temiz kumsallar, çevresel gürültünün azalması arasında önemli bir ilişki olduğunu göstermekte; geri dönüşümün azalması, atıkların yönetimi ve fiziksel alanların (su ve toprak) kirliliğine dikkat çekmektedir.

Keywords

Abstract

It is estimated that COVID-19 will negatively affect much more people than the deaths and economic losses caused by other epidemics experienced worldwide. In addition to the effects it has caused since the day it started until now, COVID-19 also constitutes an unquestionable threat in terms of human health and global environmental changes such as soil degradation, depletion of the ozone layer and urbanization. This article discusses the pandemics that have been experienced in history, and the effects of COVID-19 on the environment are emphasized as the focus point. The study shows that there is a significant relationship between the emergency precautions taken during the COVID-19 process and improvement in air quality, clean beaches and reduction of environmental noise, while it attracts attention to reduced amount of recycling, waste management and pollution of physical spaces (water and soil). 

Keywords