ÇEVİRİ İŞLETMELERİNİN WEB SİTELERİNDEKİ KALİTE VURGULARININ SERBEST ÇEVİRMEN GÖRÜŞLERİYLE KARŞILAŞTIRILARAK TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ ODAKLI OLARAK İNCELENMESİ

Author:

Year-Number: 2020-XLIX
Yayımlanma Tarihi: 2020-12-18 01:27:18.0
Language : Türkçe
Konu : Çeviribilim
Number of pages: 4364-4395
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

“Küresel” dönemde ulaşım ve lojistik imkânlarının zirveye ulaşmasıyla birlikte şirketler ülkelerinin dışındaki insanlara da ürün satma yarışına girmişlerdir. Bu yarışta öne geçebilmek için ürün üretiminde kaliteyi yükseltme yarışı başladı. Bu durum kalite alanında da bilimsel çalışmaları hızlandırmıştır. Kalite çalışmaları günümüzde “Toplam Kalite Yönetimi” alanına dönüşmüştür. “Toplam Kalite Yönetimi” alanı kaliteli ürün üretmek için, şu an için ulaşılabilecek en “mükemmel” kriterleri oluşturmuştur. Günümüzde dünyadaki bütün büyük şirketler bu kriterleri uygulayarak kaliteli ürün üretmekte, bu ürünler daha fazla müşteri tarafından talep edilmekte, satın alınmaktadır. Bu nedenle “toplam kalite yönetimi” kriterlerini uygulayan veya uygulamak isteyen şirketlerin ve sektörlerin sayısı gün geçtikçe artmaktadır. Dolayısıyla kaliteli ürün üretmek için en mükemmel kriterler ”toplam kalite yönetimi” kriterleridir diyebiliriz. Günümüzde çevirmenler çoğunlukla kendileri doğrudan iş almıyor, bir şirketin çevirmeni olarak ya kadrolu olarak ya da serbest çevirmen olarak çalışıyorlar. Bu da çeviri şirketleri ve bürolarının da çeviri ürün üretme sürecinin bir halkası oldukları anlamına gelmektedir. Bu nedenle onların da “toplam kalite yönetimi” kriterlerine göre çeviri ürün üretmeleri sektörde onları avantajlı duruma getirecektir. Ancak çeviri şirket ve büroları acaba “kalite” kriterleri uygulama konusunda duyarlı mı ya da ne kadar duyarlı? Bu çalışma çeviri şirket veya bürolarının “kalite” konusundaki kriter ve uygulamalarını kendi web sayfalarında bu kriterlere dair belirttikleri ifadeleri kullanarak inceleyecektir. Diğer yandan sektörde özellikle serbest çevirmenlerin “kalite” kriterleriyle ters düşecek şikâyetleri olmaktadır. Bu çalışmada serbest çevirmenlerin dile getirdikleri şikâyetlerden hareketle, çeviri şirketlerinin web sitelerinde “kaliteyle” ilgili belirtilen kriterleri gerçekten uygulayıp uygulamadıkları veya ne kadar uygulayabildikleri konusunda sonuçlar elde edilmeye çalışılacaktır. Elde edilen sonuçlara göre çeviri şirketlerine “toplam kalite yönetimi” kriterlerinin uygulanması konusunda önerilerde bulunulacaktır.

Keywords

Abstract

Companies have entered a competition to sell products also to the people outside their countries as a result of the peak in the transportation and logistics opportunities in the "global" era. A competition to increase the quality in production has also started in order to get ahead. This condition has also accelerated the scientific studies in the field of Quality. Today, quality studies have turned into the field of "Total Quality Management".  The field of "Total Quality Management" has set the most "perfect" criteria that can be reached at the moment in order to produce quality products. Today, all the big companies in the world produce quality products by applying these criteria and their products are demanded and purchased by more and more customers. For this reason, the number of companies and sectors applying or intending to apply the "Total Quality Management" criteria is increasing day by day. Therefore, the "Total" Quality Management "criteria can be deemed the most perfect criteria in order to produce quality products. Today, translators do not often undertake the task themselves directly, they work either as staff translators for a company or as freelance translators. Therefore, translation companies and agencies also carry out the process of producing a product. As a consequence, when they produce translation products according to the criteria of "Total Quality Management", they will reach an advantageous position in the sector.  However, are the translation companies and agencies sensitive about applying the “Quality” criteria or to what extent are they sensitive? This study will review the criteria and practices of translation companies or agencies regarding the "Quality" by using their expressions on the related criteria on their websites. On the other hand, particularly freelance translators in the sector have complaints conflicting with the "Quality" criteria. Based on the complaints expressed by the freelance translators, this study tries to obtain results about whether or to what extent translation companies actually apply the criteria regarding the "quality" stated on their websites. According to the results, translation companies will be offered some suggestions for the application of the "Total Quality Management" criteria.

Keywords