PERİKLES’İN PELOPONNESOS SAVAŞI’NDAKİ STRATEJİSİNE DAİR ELEŞTİREL BİR YAKLAŞIM

Author:

Number of pages: 54-82
Year-Number: 2021-L

Abstract

MÖ 431-404 yılları arasında temelde Atina ve Sparta arasında vuku bulan Peloponnesos Savaşı’nın etkileri tarihin gidişatına önemli ölçüde tesir etmesinden ötürü her yönüyle tetkik edilmiş ve incelenmeye devam edilmektedir. Peloponnesos Savaşı arifesinde Atina’daki siyasi yaşama egemen olan Perikles’in uygulanmasını teşvik ettiği strateji konusunda en önemli kaynak olan Thukydides ve onun görüşlerini benimsemiş olan pek çok araştırmacı tarafından Perikles’in planı başarının anahtarı olarak lanse edilmiştir. Bununla beraber dönemin şartları dikkate alındığında söz konusu stratejinin uygulamadan kaynaklanan pek çok sorunu olduğu görülmektedir. Bahis mevzu olan planın temel hatalarından biri savaş boyunca sürekli değişen koşullara uyum sağlayacak esneklikten yoksun olmasıdır. Ayrıca Perikles, hasmının sahip olduğu güç unsurlarını yanlış hesaplarken, geçmişte elde edilen başarıların verdiği aşırı özgüven sonucunda Atina’nın kuvvetini gereğinden fazla abartmıştır. Bu durumun yansıması olarak da savaşı kazandıracak etkili bir plan hazırlamaktan ziyade sıradan halkın ulusal duygularını kabartmaktan öte anlam taşımayacak olan bir stratejiyi Atina’ya dikte ettirmiştir.

Keywords

Abstract

The Peloponnesian War which was mainly fought by Athens against Sparta in 431-404 BC. was studied in depth and keep its importance because of its effect on the course of history. Thucydides as the most important source, accepted the strategy promoted by Pericles who dominated the political life in Athens in the beginning of the Peloponnesian War. Pericles’ strategy was also seen a key to success by many other researchers. However, when we consider conditions of that time, it is seen that the strategy had many problems which caused by its implementation. One of the main problems was lack of flexibility which was needed to fit into the changing conditions of war. In addition, Pericles miscalculated the enemy’s power and exaggerated the Athens’ power due to the overconfidence caused by recent successes. As a reflection of this situation, Pericles forced a strategy to Athens which would only inflame the nationalistic feelings of people rather than preparing an effective plan to win the war.

Keywords