2030 SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA GÜNDEMİ VE KENTSEL GELİŞİM: SORUNLAR, ZORLUKLAR VE FIRSATLAR

Author:

Year-Number: 2020-XLIX
Yayımlanma Tarihi: 2020-12-19 12:26:00.0
Language : Türkçe
Konu : Sosyal Bilimler_Kentleşme
Number of pages: 4580-4604
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Günümüzde şehirler, dünya nüfusunun yaklaşık yarısına ve ekonomik çıktısının dörtte üçüne ev sahipliği yapmaktadır. Özellikle son yirmi yılda dünyanın kentsel nüfusu hızla artmaya devam ederken, şehirlerde başlayan ve diğer bölgelere yayılan çevresel tahribat, görülmemiş bir düzeye ulaşmıştır. Bu nedenle kentsel gelişimi kontrol altına almak ve sağlıklı bir yapıya kavuşturmak için BM tarafından sürdürülebilir kalkınma hedefleri belirlenmiştir. Sürdürülebilir Kalkınma için Gündem 2030'un bir parçasını da oluşturan Sürdürülebilir Kalkınma Gündeminin öngördüğü dönüşüm daha sürdürülebilir bir merkez olarak şehirlere dikkat edilmesini gerektirmektedir. Küresel düzeyde toplam 17 ana hedeften oluşan bu gündemin 11 numaralı hedefi, Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar üzerine odaklanmakta ve şehirleri ve insan yerleşimlerini kapsayıcı, güvenli, dayanıklı ve sürdürülebilir hale getirmeyi amaçlamaktadır. Bu hedef toplumsal kalkınmanın yerelden başlaması gerektiği iddiasına da bir cevap niteliği taşımakta ve kentsel kalkınmanın topyekün kalkınmanın ana itici gücü olacağına işaret etmektedir.

Keywords

Abstract

Today, cities are home to about half of the world's population and three quarters of its economic output. Especially in the last two decades, while the urban population of the world continues to increase rapidly, the environmental damage that started in cities and spread to other regions has reached an unprecedented level. Therefore, Sustainable Development Goals have been determined by the UN in order to control urban development and provide a healthy structure. The transformation envisaged by the Sustainable Development Agenda, which also forms part of Agenda 2030 for Sustainable Development, requires attention to cities as a more sustainable center. Comprising a total of 17 main goals at the global level, goal number 11 of this agenda focuses on Sustainable Cities and Communities and aims to make cities and human settlements inclusive, safe, resilient and sustainable. This goal is also a response to the claim that social development should start locally, and indicates that urban development will be the main driver of overall development.

Keywords