TÜRK MÜZİĞİ KEMAN EĞİTİMİNE YENİ YAKLAŞIM

Author :  

Year-Number: 2021-LII
Yayımlanma Tarihi: 2021-06-23 10:33:14.0
Language : Türkçe
Konu : Sosyal Bilimler
Number of pages: 1990-2008
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Araştırma Türk Müziği başlangıç keman eğitiminde icracıların çalışmakta oldukları eserlere yönelik alıştırmalar yazılarak karşılaştıkları sorunlara ilişkin çözüm önerileri sunmak için yapılmıştır. Bu amaçla deney kontrol gruplu 8 Türk müziği Keman öğrencisi kullanılmıştır. Araştırma için TRT repertuarında yer alan 10 makam ve bu makamlardan başlangıç düzeyine uygun 10 eser belirlenmiştir. Araştırmanın Deney ve kontrol gruplarına araştırmacılar tarafından geliştirilen değerlendirme ölçeği kullanılarak öntest uygulanmış ve ölçüm sonuçlarına göre grupların eğitim ve icra seviyeleri eşitlenmiştir. Deneyde kullanılmak üzere belirlenen 10 eser analiz edilmiş ve analiz sonucunda belirlenen sağ el, sol el zorluklarının çözümüne yönelik alıştırmalar yazılmıştır. Araştırmanın deneysel süreci 4 hafta sürmüştür. Dört hafta süresince deney grubundaki öğrencilere araştırmacı tarafından yazılan alıştırmalar çalıştırılmış ve 4 hafta sonunda her iki gruba sontest yapılmıştır. Yapılan sontest sonucunda deney grubu lehine anlamlı sonuçlar çıktığı sonucuna ulaşılmıştır. Bu sonuçlara dayalı olarak önerilen modelin başarıya etkisinin olduğu, Türk müziği başlangıç keman eğitiminde kullanılmasının faydalı olabileceği önerilmiştir.

Keywords

Abstract

This research was carried out in order to present solutions to the problems faced by the performers and instructors in the Turkish Music initial violin education by writing exercises for the works they are working on. For this purpose, an experimental model based on practice 4 Turkish music violin students and 4 Turkish music violin students with a control group were used in the research. For the research, 10 makams with the highest number of works in the TRT repertoire and 10 pieces from these makams suitable for the sample beginner level were determined. The pretest was applied to the experimental and control groups of the study using the evaluation scale developed by the researchers, and the education and performance levels of the groups were equalized according to the measurement results. 10 artifacts determined to be used in the experiment were analyzed and exercises were written for solving the right and left hand difficulties determined as a result of the analysis. The experimental process of the research took 4 weeks. The exercises written by the researcher were run to the students in the experimental group for four weeks, and both groups were post-tested at the end of 4 weeks. As a result of the posttest, it was concluded that there were significant results in favor of the experimental group. Based on these results, it has been suggested that the proposed model has an effect on success and it may be beneficial to use it in the initial violin education of Turkish music.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics