ANTİK KAYNAKLAR IŞIĞINDA KRALLIK VE CUMHURİYET DÖNEMLERİNDE ROMA’DA YAŞANAN SALGINLAR

Author:

Year-Number: 2021-LI
Number of pages: 930-960
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Salgın hastalıklar, insanoğlunun varolduğu günden itibaren başa çıkmak zorunda kaldığı en önemli ve korkutucu afetlerden olmuştur. Günümüzde sahip olduğumuz tıp alanındaki teknolojik imkanlar ve bilgi birikimine rağmen, salgınların bu korkutucu ve tehdit edici sonuçları ile mücadele etmek halen oldukça meşakkatlidir. Bu bağlamda çalışmamızda, günümüz imkanlarından hayli uzak olan Roma Krallık ve Cumhuriyet dönemlerinde özellikle Roma kentinde yaşanmış ve sivil halkı etkilemiş olan salgın hastalıkların antik kaynaklar üzerinden izini sürmek yoluyla bir envanterini çıkarmak ve genel bir değerlendirme yapmak amaçlanmıştır. Literatürde, genellikle Roma’nın İmparatorluk döneminde yaşanmış olan salgın hastalıklara yönelik bir çok çalışma mevcutken, Roma’nın bu erken dönemlerine ilişkin çalışmalar aynı yoğunlukta olmaması bu çalışmanın önemini ortaya koymaktadır. Zira antik kaynaklarda, sık sık yaşanan salgın hastalıkların, bu hastalıkların etimolojisi ve tedavi yöntemleri konusu her ne kadar karanlıkta olsa da, Roma’nın kuruluşundan itibaren büyük bir sorun teşkil ettiği görülmektedir. Dolayısıyla bu makalede, Roma kadar büyük ve tarihte önemli bir role sahip güçlü bir devletin imparatorluk öncesinde, savaşlar, iç karışıklıklar ve kıtlıklar yanında salgınlara ne sıklıkla maruz kaldığı bunlarla genel anlamda nasıl bir mücadele vermiş olduğu mercek altına alınmıştır.

Keywords

Abstract

Epidemics have been one of the most important and frightening disasters that human beings have had to deal with since the day they existed. Despite the technological possibilities and knowledge in medicine that we have today, it is still quite challenging to combat these frightening and threatening consequences of epidemics In this study, we aimed to produce an inventory and establish a general assessment by tracing the epidemic diseases that were experienced in the city of Rome and affected the civilian society during the Roman Kingdom and Republic times, which are far from today's possibilities. In the literaure, while there are many studies on epidemic diseases experienced during the Roman Empire period, the lack of the same intensity of studies on these early periods of Rome reveals its importance. However the etymology and treatment methods of these diseases are in the dark area; they have been a significant problem since Rome’s establishment. Therefore, this article examines how a powerful state as big as Rome having an essential role in history was exposed to wars, civil disturbances, famines, epidemics, and how it fought against them.

Keywords