COVID-19 SALGINI DÖNEMİNDEKİ UZAKTAN EĞİTİM SÜRECİNDE SANAT ATÖLYE DERSLERİNİN YÜRÜTÜLMESİNE İLİŞKİN ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ

Author:

Year-Number: 2021-LI
Number of pages: 1269-1295
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

2019 yılında Çin’de ortaya çıkıp tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını, diğer etkilerine paralel olarak bütün eğitim kademelerini ve alanlarını da etkilemiştir. Bu dönemde uzaktan eğitim sistemleri yaygın öğretim uygulaması haline gelmiştir. Özellikle sanat eğitimi veren yükseköğretim kurumlarında bu durum alışılagelmiş değildir. Atölyede bulunmayı, tekniği ve malzemeyi o ortamda deneyimlemeyi ve yüz yüze iletişim kurmayı gerektiren bu ders alanlarının uzaktan eğitim sürecinde amacına ulaşıp ulaşmadığı ve muhataplarını ne kadar tatmin ettiği araştırılması gereken bir konudur. Sanat eğitimi öğrencilerinin bu konudaki deneyim ve görüşlerinin belirlenmesi çevrimiçi eğitim sürecindeki sorunları telafi etmek veya düzeltmek için kıymetli olacaktır. Çalışmada ülkemizin çeşitli bölgelerinde yer alan üniversitelerin, 2020-2021 akademik yılı, güz yarıyılında Eğitim Fakültesi, Resim-iş öğretmenliği bölümünde öğrenim gören 340 öğrenciden bu konuya dair görüş ve deneyimleri hakkında bilgi alınmıştır. Araştırma, genel tarama modellerinden kesitsel tarama modeliyle desenlenmiştir. Araştırmacının geliştirdiği ölçek ile elde edilen bulgular, öğrencilerin yaş, cinsiyet, sınıf ve yerleşim yeri bağlamlarında belirlenen temalarda değişken sonuçlar verdiğini göstermiştir. Bu temalar uzaktan eğitime adaptasyon ve süreci yönetebilme, altyapı/sisteme bağlı olarak derslere katılım ve gelişim ve öğrenmeye etki başlıkları altında oluşmuştur.

Keywords

Abstract

Breaking out in China through the end of 2019, Covid-19 epidemic spread out to the whole world and affected all education levels and fields in addition to all of its other effects. In this period, distance education platforms have become a common teaching and learning milieu. This was an unusual context and practicing method for many branches of education including those higher education institutions that provide arts education. Art lessons require being in the atelier or studio, experiencing the technique and material in that environment and communicating face to face. Therefore, it is an important issue to investigate whether these practice-based arts education courses reach their goals through online teaching and learning processes and to what extent they satisfy their interlocutors. Determining the experience and opinions of art education students on this issue will provide valuable information for dealing with the problems in the online education process. Designed as a cross-sectional survey research, the current study employs 340 arts education student teachers attaining the relevant teacher education programmes in a number of Turkish universities in its sample. The findings obtained through the scale developed by the researcher reveal that the students provide variable results in the themes determined in the contexts of age, gender, class and place of residence. These themes were formed under the headings adaptation to distance education and the ability to manage the process, participation in courses and development and impact on learning depending on the infrastructure/system.

Keywords