COACHES’ PERCEPTION OF VALUES EDUCATION: A SAMPLE OF ELAZIĞ

Author :  

Year-Number: 2021-LII
Yayımlanma Tarihi: 2021-05-26 01:12:59.0
Language : İngilizce
Konu : Spor Bilimleri
Number of pages: 2079-2090
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

The aim of this study is to determine perceptions of coaches, who served in sports clubs in the city of Elazığ, toward values education. The sample group of the study consisted of 44 coaches who worked in sports clubs in the city of Elazığ. The data that were obtained in the study were analyzed by using SPSS 22.0 package software. As a result of the analyses, it was determined that the coaches in the study had the highest scores in the item “Values education is important for the future of our children” with 4.77 while the lowest score was in the item “It is not necessary for coaches to include studies related to values education in exercises” with 1.97. In certain items, statistically significant differences were observed in independent variables (Gender, Status of participating in courses/seminars related to values education, and Educational status). In conclusion, coaches and sports trainers have the privilege of contacting athletes easily. Therefore, they can emerge as the most effective individuals in terms of values education. In the interaction process between athletes and coaches, content that is related to values education can be included in coaching programs. 

Keywords

Abstract

Bu araştırmanın amacı, Elazığ ilinde spor kulüplerinde görev yapan antrenörlerin değerler eğitimine yönelik görüşlerini tespit etmektir. Araştırma grubunu, Elazığ ilinde spor kulüplerinde görev yapan 44 antrenör oluşturmaktadır. Elde edilen veriler, lisanslı SPSS 22 paket programı kullanılarak analizler yapılmıştır. Yapılan analizler sonucunda, “Değerler eğitimi, çocukların geleceği için önemlidir” maddesine 4.77 ile en çok katılımı gerçekleştirdikleri, “Antrenörlerin antrenman içi etkinliklerinde değerler eğitimi çalışmalarına yer vermelerine gerek yoktur” maddesine 1.97 ile en az katılımı gerçekleştirdikleri tespit edilmiştir. Bazı maddelerde bağımsız değişkenlerde (Cinsiyet, Değerler Eğitimiyle İlgili Kurs/Seminer Alma Durumu ve Eğitim Durumu) istatiksel olarak anlamlı farklılıklar belirlenmiştir. Sonuç olarak, antrenörler ve spor çalıştırıcıları, sporcularla en kolay iletişim kurabilecek ayrıcalığa sahiptir. Bu sebeple değerler eğitimi konusunda, en fazla etkili olabilecek kişiler olarak karşımıza çıkabilmektedirler. Sporcularla antrenörlerin etkileşim sürecinde, değerler eğitimine yönelik bir içerik antrenör programlarına eklenebilir.

Keywords


 • Akandere, M., Baştuğ, G. & Güler, E D. (2009). The Effect of participation in sports in secondary education institutions on moral development of children. Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 3(1), 59-68

 • Akbaba-Altun, S. (2003). Education management and values. Değerler Eğitimi Dergisi, 1(1), 7-18.

 • Aydın, M. (2003). Value perception of the youth: The example of Konya. Değerler Eğitimi Dergisi, 1(3), 121-144.

 • Bozkurt, E. & Tel, M. (2016). Opinions and perceptions of physical education students about value education. Academic Journals, 11(20), 1918-1924.

 • Çağlar, A. (2010). The Importance of values education. http://www. toder.org/sayfa/degerler_egitiminin_onemi_1., Access date: 19.01.2021

 • Çağlayan, E. (2018). Assessment of Parents and Teachers' Attitudes towards Values Education and Practices: Bingöl Example. Master thesis, Bingöl University, Social Sciences Institute.

 • Demircioğlu, İ. H. & Demircioğlu, E. (2016). History education and values. International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 11(3), 2225-2242.

 • Elbir, B. & Bağcı, C. (2013). Evaluation of post-graduate theses on values education. Turkish Studies-International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 8(1), 1321-1333.

 • Kapkın, B., Sağlam, M. & Çalışkan, Z. (2018). Examination of postgraduate studies on values education conducted between 1999-2017 in Turkey. Journal of Values Education, 16(35), 185-209.

 • Keleş, M. & Yoncalık, O. (2019) Physical education and sports lesson and values education in eighth grade students of primary education. Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 13(3), 230-237.

 • Koç, S. (2016). Views of secondary school teachers on values education. Kırıkkale University Journal of Social Sciences, 6 (1), 377-396.

 • Kuter ÖF., Kuter M. (2012). Values education through physical education and sports. İnsani Bilimler Dergisi: Teori ve Uygulama, 3(6), 75-94.

 • Özen, Y. (2016). Değerler Neye Değer (trans.: What are the values worth), 1st Edition. Gece Kitaplığı Publications.

 • Sağın, A. E. & Karabulut, Ö. (2019). Investigation of value levels of secondary school students for physical education and sport (Sample of Bağcılar District). International Journal of Mountaineering and Climbing, 2(2), 27

 • Thompson, M. (2011). Developing moral values in children: Observations from A Preschool. IfePsychologIA, 19(2), 394-411.

 • Yaman, E. (2016). Değerler Eğitimi Eğitimde Yeni Ufuklar (trans.: Values education new horizons in education), 2nd Edition. Akçağ Publications.

 • Yaşaroğlu, C. (2014). The investigation of classroom teachers' attitudes towards the value education in the term of various variables. International Journal of Social Science, 27, 503-515.

 • Yıldız, M. (2019). Development of the Values Education Scale for Parents with Preschool Children and Determination of the Values Education Approaches of Parents. Master thesis, Gazi University, Institute of Education Sciences.

 • Yücekaya, M A. (2017). Investigation of Secondary School Students' Values Regarding Physical Education and Sports Lesson. Master thesis, İnonu University, Health Sciences Institute.

                                                                                                    
 • Article Statistics