GÖRSEL İLETİŞİMDE STANT TASARIMI VE ANLAM ÜRETİMİ

Author:

Year-Number: 2021-LI
Number of pages: 1246-1268
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Kapitalizmin tüm dünyadaki hâkimiyetiyle sergi ve fuarların görsel iletişim tasarımı alanında önemli mekânlar arasına girdiği görülmektedir. Bu mekânlar için üretilen stant tasarımları ise semiyotik ve deneysel yapısı gereği, çok sayıda alanla disiplinler arası ilişki içerisindedir. Bir iletişim ve deneyim yeri olan stantlar, işlevsel ve yaratıcı uygulamaların yapılabileceği, küresel endüstriye hizmet veren fiziki ortamlar ve yaşam alanlarıdır. Bu özelliği ile hem iletişim tasarımı hem de mimarlık ve iç mimarlık ile ilişkilidir. Bu bağlamda ürünün hedef kitleye yönelik beklentilerini karşılayan tanıtım görselleri, basılı ürünler, fotoğraflar, reklamlar, promosyonlar, formlar, afişler, broşürler, yeni medya çalışmaları, ışık ve ses tasarımları, stant tasarımlarını tamamlayan önemli bileşenlerdir. Bu çalışmanın amacı; günümüz tüketim kültürünü destekleyen fuar stant tasarımında yer alan ve farklı disiplinlerce nesneleştirilen tasarımların bir gösterge olarak anlam oluşturma süreçlerini incelemektir. Tasarımın hemen her alanında olduğu gibi stant tasarımlarında da çok sayıda göstergenin yer aldığı görülmektedir. Örnek tasarım incelemesinde; anlam üretimine dahil olan bu göstergeler, pragmatik ve sentagmatik analiz bağlamında incelenerek, anlamsal özelliklerin, stantta nasıl somutlaştırıldığı konusu ve üretim süreci araştırılmıştır. 

Keywords

Abstract

It is observed that exhibitions and fairs have become important location in the field of visual communication design upon the dominance of capitalism all over the world. Due to their semiotic and experimental structure, the stand designs produced for those aforementioned places are within numerous inter-disciplinary relations. The stands which are places of communication and experience are the physical environments and living arrangements where functional and creative applications can be executed and serve to the global industry. Thanks to this aspect, it is related to both communication design and architecture and interior architecture. Within this context, introductory visuals which satisfy the expectations of the products towards the target group, printed visuals, photographs, advertisements, promotions, forms, posters, brochures, activities of new media, and designs of light and sound are important components which complete the stand designs. The objective of this study is to analyze the processes of designs which exist in fair stand designs that support the current consumption culture and are embodied by different disciplines in establishing a meaning as an indicator. As seen in almost every field of design, numerous indicators are also observed stand designing.  In the chapter of sampling reviews of designs; the aforementioned indicators included in meaning production will be analyzed within the contexts of pragmatic and syntagmatic analysis and the ways of concretizing the semantic characteristics in the stand and the production process will be analyzed.

Keywords