SEZAİ KARAKOÇ’UN “MASAL” ŞİİRİ ÜZERİNE ONTOLOJİK BİR ANALİZ

Author :  

Year-Number: 2021-LII
Yayımlanma Tarihi: 2021-06-02 14:22:31.0
Language : Türkçe
Konu : Yeni Türk Edebiyatı
Number of pages: 2028-2043
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Modern edebiyat ürünlerinin, farklı bir alt dal olarak kabul edilen halk edebiyatı ürünlerinden yararlandığı rahatlıkla söylenebilir. Hikâye, roman ya da şiirlerde kültürel belleğimizde ihtiva ettiğimiz geleneksel kodları bulmak son derece olağandır. Buna benzer bir durum Sezai Karakoç’un “Masal” başlıklı şiirinde görülür. Her ne kadar İkinci Yeni şairi olsa da kaleme aldığı şiirinde masal başlığını uygun görmüş ve şiirin girişinde bir masal atmosferi yaratmaya çalışmıştır. Oysa masallar çoğunlukla çocuklara anlatılan geleneksel kodları bünyesinde barındıran başlangıçta diğer halk edebiyatı ürünleri gibi sözlü olup daha sonra yazıya aktarılan ürünler olarak bilinir. Edebî eserlerde uygulanan farklı analiz yöntemleri eserin edebî değerini ortaya çıkarması açısından oldukça önemlidir. Bir analiz yöntemi olan ontolojik analiz yöntemi ise sanat eserinin varlığıyla diğer varlıkların yapılarının kıyaslanması olarak açıklanabilir. Bu yöntem iki bölümden oluşmaktadır. Önyapı kısmında metnin dış yapısal özellikleri ele alınırken arkayapı kısmında ise metnin anlamsal özellikleri araştırılır. Bu çalışmada Karakoç’un “Masal” şiiri Yavuz Bayram’ın ontolojik tahlil tablosundan yararlanılarak incelenecektir.

Keywords

Abstract

It can be easily said that the modern literature products that exhibit similar subjects in their content benefit from folk literature products that are accepted as a different sub-branch. It is quite common to find traditional codes that we hold in our cultural memory in stories, novels or poems. We see a similar situation in Sezai Karakoç's poem titled “Masal”. Although he is the Second New poet, considered the title of the tale appropriate in his poem and tried to create a fairy tale atmosphere in the introduction of the poem. However, fairy tales are known as oral products that contain traditional codes that are mostly told to children and are later transferred to writing like other folk literature products. Different analysis methods applied in literary works are very important in terms of revealing the literary value of the work. The ontological analysis method, which is an analysis method, can be defined as the comparison of the existence of the work of art and the structures of other entities. In this study, Karakoç's "Masal" poem will be examined ontologically.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics