İMPARATOR TİBERİUS YÖNETİMİNİN ROMA EDEBİYATI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: DAVALAR, SÜRGÜNLER VE İDAMLAR

Author:

Year-Number: 2021-LI
Number of pages: 990-1003
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Roma’nın ilk imparatoru ve Iulius- Claudiuslar sülalesinin ilk tahta çıkan üyesi Caesar Augustus, Roma’nın cumhuriyetten imparatorluğa giden sürecini başlatmış, 45 yıl tek başına yönetimi elinde tutarak amaçladığı reformist girişimlerini başarılı bir şekilde sonuçlandırmıştı. Yaklaşık üç yüzyıl boyunca dış ve iç savaşlarla yıpranmış olan Roma halkı bu dönemde uzun süredir sahip olamadıkları refaha kavuşmuşlardı. Yönetim, ekonomi, askeri ve sosyal alanın her kolunda yapılan yeniliklerle siyasi anlamda gücü tartışmasız olan Roma’da, Caesar Augustus yönetiminin sağladığı siyasi ortamın ürünleri özellikle edebiyatın “Altın Çağ” olarak adlandırılan dönemini yaşattı. Bunun yanında aynı siyaset yasaklar, sürgünler ve yükümlülüğü arttırılan cezalar getirdi. Caesar Augustus, İS 14 yılında hastalanarak hayata veda ettiğinde, Roma, bir dünya imparatorluğuydu. Fakat kendisinden sonra tahta çıkan Iulius- Claudius sülalesinin ikinci yöneticisi Tiberius yönetiminde Roma edebiyatı parlaklığını kaybetmeye başladı. Roma edebiyatında “Gümüş Çağı”  olarak adlandırılan dönem İmparator Tiberius’un yönetimi ile başladı. Ancak yeni imparator, devraldığı gücü idare etmeye çalışırken Roma edebiyat ve entelektüelleri üzerinde nasıl etki sağladı. Bu çalışmadaki amacımız, bu sorunun yanıtını aramak, değerlendirmesini yapmaktır.

Keywords

Abstract

Caesar Augustus, the first emperor of Rome and the first enthroned member of the Julius-Claudian family, initiated the process of Rome from the republic to the empire and successfully concluded his reformist initiatives by holding the government alone for 45 years. The Roman people, worn out by foreign and civil wars for about three centuries, attained the prosperity they had not had for a long time during this period. In Rome, whose political power is indisputable with the innovations made in all branches of the administration, economy, military and social sphere, Caesar lived the period of the so-called "Golden Age" of literature, especially the products of the political environment provided by Augustus. In addition, the same policy brought bans, exiles and punishments with increased responsibilities. Rome was a world empire when Caesar Augustus died sick in AD 14. However, under Tiberius, the second ruler of Julius-Claudius, who ascended the throne, Roman literature began to lose its luster. The period called "Silver Age" in Roman literature started with the rule of Emperor Tiberius. But how did the new emperor have an influence on Roman literature and intellectuals while trying to manage the power he inherited. Our aim in this study is to seek the answer to this question and make its evaluation.

Keywords