KURUMLARIN TOPLUMSAL KONULARDA TEPKİSİNİ REKLAMLARDA GÖZLEMLEMEK: COVID 19 ÇIKIŞ VE İLK TEPE NOKTASINI İÇEREN SÜREÇTE REKLAMLARIN İNCELENMESİ

Author :  

Year-Number: 2021-LII
Yayımlanma Tarihi: 2021-06-27 13:16:59.0
Language : Türkçe
Konu : Halkla İlişkiler
Number of pages: 2211-2245
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Covid 19 pandemisi ulusal ve küresel açıdan ekonomi ve sağlık sorunlarının birleşerek daha büyük sorunlar oluşturmasına sebep olmuş, toplumsal düzene belirsizlikler ve tehditler getirmiştir. Bu ortamda kamu ve özel kurumların davranışları genel ekonomik ihtiyaçlar ve insanların bu yeni dönemdeki duygu ve ihtiyaçlarını karşılamak açısından kesişebilmektedir. Türkiye’de de doğal olarak bir panik ve olumsuzluk havası yaşanmıştır. İnsanlar sağlık kaygısıyla birlikte işgücünden çekilme, işsizlik vb. kaygılarını bir arada yaşamakta, hissetmektedir. Panik, belirsizliğin en yüksek düzeyde yaşandığı pandeminin patlak verdiği anda özellikle yüksektir ve yarattığı karmaşa ortamıyla incelenmeye değer bir süreçtir. Bu ortamda kurumların topluma yaklaşımlarını gözlemlemek amacıyla “Pandemi (toplumsal panik) anında konuyla ilgili reklamlarda hangi çekicilikler kullanılmaktadır?”, “Toplumsal bir panik anında şirketler/markalar iletişim açısından nasıl tepki vermekte ve hareket etmektedir?” soruları sorulmuş; pandeminin ilgili döneminde yayınlanan reklamlardan beş tanesi seçilmiştir. Kurumların bu reklamlarla topluma verdikleri tepki, duygusal ve rasyonel mesajlar, Pollay’ın reklam çekiciliği bağlamında değerlendirilmiştir. İlgili kurumların anlık olarak toplumu anlamaya çalıştıkları, toplumun duygusal ve rasyonel beklentilerine cevap verdikleri görülmüştür. Bu süreçte tehditlerin muğlak ve etkisi azaltılmış şekilde, duygusallık içinde aktarılan olumlu rasyonel mesajların ise oldukça net şekilde verildiği gözlemlenmiştir. İlgili kurumların toplumun duygusal durumuna uygun hareket ettikleri görülmüştür.

Keywords

Abstract

The Covid 19 pandemic poses major economic and health problems worldwide. The disease, which has become a social problem with the combination of economy and health problems in national and global levels, has brought uncertainty and threats in the social order, especially from the first moment it emerged. At this point, the behaviors of public and private institutions (corporations) may intersect to meet the feelings and needs of both the economy and people in this new era. Turkey and the world is in a panic and negativity. People withdraw from the workforce due to health concerns, unemployment, etc. feel the concerns at the same time. Panic is especially high at the outbreak of the pandemic, when the uncertainty is at its highest, and is a process worth examining with the chaos it creates. In this environment, in order to observe the approaches of institutions to society, “Which appeals are used in related advertisements during a pandemic (social panic)?”, “How do companies/brands react and act in terms of communication in a time of social panic?” questions were asked. In this respect, five of the related advertisements made by these corporations when the pandemic first appeared were selected. In the study, the reaction, emotional and rational messages of the corporations to the society with these advertisements were evaluated in the context of Pollay's advertising appeals. It is seen that corporations tried to understand the public's emotions and rationality, and respond to public's expectations. In this process, it was observed that the threats were given in an ambiguous and reduced form, and the positive rational messages conveyed in emotionality were given quite clearly. It has been observed that corporations act in accordance with the sense of society.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics