ORTA ÇAĞDA FRANSA NELER ÇEVİRİYORDU?

Author :  

Year-Number: 2021-LII
Yayımlanma Tarihi: 2021-06-23 11:15:55.0
Language : Türkçe
Konu : Ortaçağ Tarihi
Number of pages: 1506-1522
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Orta çağın siyasi ve kültürel gelişmelerinin altında translatio imperii et studii, yani gücün ve ilmin aktarılması şeklinde tanımlanabilecek bakış açısı yatmaktadır. Bu görüşe göre, siyasi ve kültürel miras antik Yunan medeniyetlerinden Roma İmparatorluğu’na, oradan da Avrupa’ya aktarılmıştı. Bu mirasın yasal varisleri olduğunu iddia eden İngiltere, Fransa gibi ülkeler siyasi güçlerini kendilerinden önceki medeniyetlerin ve imparatorlukların gücüne ve ilmine dayandırarak üstünlük mücadelesine girişmişlerdir. Bu mücadele kültürel çalışmalarda da kendini göstermiş, dönemin hatırı sayılır edebi eserlerinde yasal varisliği vurgulamak amacıyla hükümdarlara kahramanlık teması altında övgüler yağdırılmış ve Antik Yunan eserlerinden uyarlanan öykülerde, hükümdarlar antik eserlerde geçen kahramanlarla özdeşleştirilmiştir. Öte yandan, Haçlı Seferleri neticesinde Arap-İslam toplumu ile gerçekleşen etkileşim ve Toledo Çevirmenler Okulu’nda yürütülen çeviri faaliyetlerinden etkilenen Avrupalı ülkeler yoğun kültürel faaliyetler içine girmiştir. Bu kapsamda, çalışmada bilgilendirici araştırma yöntemi aracılığıyla Fransa’nın yapısı gözden geçirilerek, orta çağda Fransa’nın toplumsal ve kültürel ilerleme aşamasında yürüttüğü edebi faaliyetlerden hareketle genel olarak çeviri faaliyetleri üzerinde durulacaktır.   

Keywords

Abstract

Under the political and cultural developments of the Middle Ages lies the perspective that can be defined as translatio imperii et studii, the transfer of power and learning. According to this view, the political and cultural heritage was transferred from the ancient Greek civilizations to Roman Empire and from there to Europe. Countries such as England and France, who claim to be the legal heirs of this legacy, have embarked on a struggle for supremacy by basing their political power on the power and learning of the civilizations that preceded them. This struggle has also manifested itself in cultural studies, and in order to emphasize the legitimate heir in the important works of the period, the rulers were praised under the theme of heroism, and identified with the heroes in the ancient works. On the other hand, countries which was affected by the interaction with the Arab-Islamic society as a result of the Crusades and translation activities at the Toledo School of Translators, entered the field of intensive cultural activities. In this context, through the informative research method, the structure of France will be reviewed and translation activities in general will be focused on, based on the literary activities carried out by France during the social and cultural stages of progress in the middle ages.  

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics