CUMHURİYET HALK PARTİSİ’NİN (CHP) DEMOKRATİKLEŞME ADIMLARINDA 35’LERİN YERİ

Author :  

Year-Number: 2021-LI
Yayımlanma Tarihi: 2021-04-12 14:13:43.0
Language : Türkçe
Konu : Siyasal Hayat ve Kurumlar
Number of pages: 1035-1059
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışma, 1945 yılı sonrası süreçte Türkiye’nin çok partili siyasi hayata geçme sancıları ve TBMM içerisinde belirginleşen muhalefet hareketlerinin CHP’de yarattığı siyasi etkileri ortaya koymak amacıyla hazırlanmıştır. Tarihsel-betimsel analiz yöntemi kullanılmış olan çalışmada, öncelikle Türkiye’nin çok partili siyasi hayata geçiş süreci ve parti içerisindeki ilk muhalif sesler değerlendirilmektedir. Ardından 35’lerin bu süreçteki yeri ve Türk demokrasi tarihindeki değerinin ortaya konması planlanmıştır. Son olarak CHP’nin 35’ler ardından siyasetinde yaşanan dönüşüm analiz edilmeye çalışılmıştır. Literatür taraması yapıldığında daha önceki çalışmaların, 35’lere yalnızca tarihsel süreç içerisinde bir muhalif grup olarak yer verdiği görülmektedir. Fakat CHP özelinde yarattığı demokratik dönüşüme ilişkin analizlere yer verilmediği dikkat çekmektedir. 35’lerin CHP içerisinde açığa çıkardığı demokratik dönüşümü sıkı bir parti içi muhalefet aracılığıyla gerçekleştirdiği çalışma ile ulşılan sonuçlar arasındadır. Çalışmanın 35’ler ve sonrası süreci, özellikle CHP’nin demokratikleşme eğilimleri açısından değerlendirmesi ile literatüre katkı yapacağı düşünülmektedir.

Keywords

Abstract

This study’s prepared to put forth the pains that Turkey has been through in the progress of transitioning to a multiparty system after 1945 and the effects of the opposition movements against CHP that became evident inside parliament. In this study which Historical-descriptive analysis method was used, first of all Turkey’s progress of transition to a multiparty system and opposing voices inside the party has been examined. Then it’s planned to put forth the place of 35’s within this progress and its value in Turkish democracy history. Finally, CHP’s political evolution after 35’s has been analysed. Throughout literature review, it’s revelaed that previous studies only considered 35’s as an opposition group over the course of history. However, it’s noteworthy that there are no analyzes regarding the democratic transformation it created in the CHP. The democratic transformation that the 35s revealed within the CHP is among the results achieved with the work carried out by means of a strict intra-party opposition. It’s thought that the study will contribute to the literature, especially with the CHP's evaluation in terms of democratization tendencies during the 35s and beyond.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics