ÖDÜLLÜ ÇOCUK KİTAPLARINA GÖSTERGEBİLİMSEL AÇIDAN BİR YAKLAŞIM

Author :  

Year-Number: 2021-LIII
Yayımlanma Tarihi: 2021-08-24 23:19:50.0
Language : Türkçe
Konu : Temel Eğitim
Number of pages: 2842-2865
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Çocuk kitaplarına verilen ödüller farklı dillere çevrilmesine ve dolayısıyla kitabın daha çok okuyucuya ulaşmasına katkı sağlamaktadır. Araştırmada kullanılan çocuk kitabı, her yıl düzenlenen PCA (Parents’ Choice Awards) tarafından 2016 yılında seçilen kitaplar içerisinde aileler tarafından önerilen resimli çocuk kitabı ödülünü almıştır. “Madeline Finn ile Kütüphane Köpeği” (orijinal adı “Madeline Finn and the Library Dog”) isimli kitap ödüllü yazar Lisa Papp tarafından yazılmış ve resimlenmiştir. “Köpeklere Oku” projesinden esinlenerek yazılan kitap, okumakta zorlanan çocukları teşvik etmede köpeklerin yardımından yararlanmayı amaçlamıştır. Ödüllü kitaplardan yazınsal anlamda merak uyandıran ayrıntıların yer alması, iyi bir kurguya sahip olması, daha evrensel temalar içermesi ve anlam katmanlarının metinde daha derin işlenmesi beklenmektedir. 1960’lardan sonra gelişimini sürdüren ve fotoğrafçılık, mimarlık, reklamcılık, sinema, moda, metinler gibi birçok alanda kullanılan göstergebilim, bir yöntem olarak da benimsenmeye devam etmektedir. Özellikle metin çözümlenmesinde kullanılan bu yöntem, metnin anlam katmanlarını derinlemesine incelediğinden anlamı oluşturan süreçleri yeniden okuma çabasını doğurur. Bu çalışmanın amacı, ödüllü bir kitap olan her yaştan çocuğu hedef kitlesi olarak belirleyen “Madeline Finn ile Kütüphane Köpeği” adlı eseri göstergebilimsel bir çerçevede yeniden okumaya çalışmaktır. Bu sebeple kitabın yazınsal ve görsel metninin göstergebilimsel yöntemle çözümlenmesi yapılmıştır. Çalışmada, Proop’un masal çözümlemesinden yola çıkarak Greimas tarafından geliştirilen göstergebilimsel çözümleme yöntemi kullanılmıştır. Araştırma sonuçları, kitabın çocuğa okumada özgüven kazandırmaya çalışması, bir amaç uğruna çaba sarf etmek gerektiğini sezdirmesi, yaş olarak hitap ettiği hedef kitlenin ana dil gelişimine destek olması bakımından yazarın hikâyeyi kurgulamasının başarılı olduğunu göstermektedir. Kitabın aynı zamanda yazınsal metninin sürpriz sonlu olması da hedef okurun metne ilgisini kitabın sonuna kadar canlı tutmaktadır. Çocuk gerçekliğini işleyen ve yardımın olmadık bir yerde karşımıza çıkabileceğini gösteren kitap özgün bir eser olma özelliği göstermektedir.

Keywords

Abstract

When a children’s book receives awards, it often gets translated into various languages and reaches more readers. The children’s book used in the present study was the winner of the picture book category at the annual Parents’ Choice Awards (PCA) in 2016. The book Madeline Finn and the Library Dog was written and illustrated by the award-winning author Lisa Papp. It draws inspiration from the “Read to Dogs” project and aims to use dogs to encourage children who have difficulty reading. Award-winning books are expected to intrigue the reader with details, have a good plot, feature relatable themes, and contain a deeper layer of meaning within the text. Semiotics developed further after the 1960s and applied across fields such as photography, architecture, advertising, film, fashion, and texts, and continues to be an influential approach. Used especially in text analysis, this approach thoroughly examines the layers of meaning in a text and thus generates an effort to reinterpret the processes that produce meaning. This study aims to reinterpret the award-winning book Madeline Finn and the Library Dog, which has an audience that spans children of all ages, from a semiotic perspective. Therefore, it features a semiotic analysis of the book’s literary and visual text. The study utilizes the semiotic analysis method developed by Greimas based on Propp's analysis of folktales. The study results show that the author wrote a successful story that helps children build more confidence to read, teaches them the importance of working towards a goal, and contributes to their native language development. Furthermore, the surprise ending of the storyline keeps the target reader interested until the end of the book. This book is a unique body of work that deals with the realities of childhood and shows the reader that help can arrive from unexpected places.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics