SİVAS KONGRESİ’NE GİDEN NİĞDE VE NEVŞEHİR MURAHHASLARININ TUTUKLANMASI VE SEÇİMLERE GİDEN SÜREÇ

Author :  

Year-Number: 2021-LII
Yayımlanma Tarihi: 2021-06-23 11:30:04.0
Language : Türkçe
Konu : Siyasi Tarih
Number of pages: 1646-1665
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Millî Mücadele yıllarında Niğde, Nevşehir başta olmak üzere diğer kazaları ile birlikte işgallere tüm gücüyle direnmiştir. Özellikle İzmir’in işgali bölgedeki teşkilatlanma çalışmalarını arttırmış, Niğde halkı gerek padişaha çektikleri telgraflarla gerekse bölgesel faaliyetlerle Millî Mücadele’de yerini almıştır. Temsil Heyeti ve Mustafa Kemal Paşa’da Sivas Kongresi ve seçimlere giden bu kritik süreçte Niğde ve kazaları ile haberleşmeyi kesmeden teşkilatlanma çalışmalarına destek vermiştir. Hem Niğde halkının hem de Temsil Heyeti’nin gayretleriyle Niğde ve kazalarından Sivas Kongresi’ne murahhas gönderilebilmiştir. Murahhaslar yollarını eşkıyaların kesmesi ve tutuklanmalar da dâhil yolda karşılaştıkları tüm zorluklara rağmen Sivas Kongresi’ne katılmış burada alınan kararların Niğde ve kazalarında uygulanması için ellerinden geleni yapmışlardır. Böylece seçimler yapılmış ve Sâbık Mebus Niğde’li Muhiddin Bey, Nevşehir’li Ata Ataullah Bey ve Darü-l Fünun Edebiyat Fakültesi Müdürü Mehmed Emin Bey mebus olarak seçilmiştir. Mebuslar 16 Mart 1920 tarihinde meclisin işgal edilmesine kadar Son Meclis-i Mebusan da görev yapmış sonra da TBMM’ne girmişlerdir.

Keywords

Abstract

During the years of the War of Independence, he resisted the occupations with all his might, along with other boroughs, especially in Niğde and Nevşehir. Especially the occupation of İzmir increased the organizational activities in the region, and the people of Niğde took their place in the National Struggle with the telegrams they sent to the sultan and regional activities. The Representation Committee and Mustafa Kemal Pasha supported the organizational efforts without interrupting communication with Niğde and its borougs during this critical process leading to the Sivas Congress and elections. With the efforts of both the people of Niğde and the Representation Committee, a delegate could be sent to Sivas Congress from Niğde and its districts. The executive directors attended the Sivas Congress, despite all the difficulties they encountered on the road, including the interceptions of bandits and their arrests, and did their best to implement the decisions taken here in Niğde and its districts. These elections were held and Sâbık Deputy Niğdeli Muhiddin Bey, Nevşehirli Ata Ataullah Bey and Darü-l Fünun Literature Faculty Director Mehmed Emin Bey were elected as MPs. The MPs served in the Last Parliament until the occupation of the parliament on March 16, 1920, and then they entered the Turkish Grand National Assembly.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics