TEKNOLOJİNİN HAYATIMIZA FARKLI BİR DOKUNUŞU: AİLE EĞİTİMİNDE ÇEVRİMİÇİ OLMAK

Author :  

Year-Number: 2021-LIII
Yayımlanma Tarihi: 2021-07-31 09:00:18.0
Language : Türkçe
Konu : Sosyoloji
Number of pages: 2723-2752
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada teknolojik gelişmelerin eğitime etkisi ve buna bağlı olarak aile, evlilik ve boşanma eğitimlerine olan etkileri tartışılmaktadır. Günümüzde salgın hastalıklarının da etkisiyle çevrimiçi eğitimlerde artış gözlenmektedir. Son zamanlarda boşanma oranlarındaki artışlar evlilik öncesi, boşanma sırasında ve boşanma sonrasındaki eğitimlerin ne kadar önemli olduğunu bizlere göstermektedir. Yurt dışında aile, evlilik ve boşanma eğitimlerinin tarihçesi eskilere dayanmaktadır. Ülkemizde evlilik öncesi ve evlilik aşamasındaki eğitimlerin nispeten yaygınlık kazanmasına rağmen boşanma eğitimlerinin çok az olduğu görülmektedir. Çevrimiçi teknolojiler aile, evlilik ve boşanma eğitimlerinin verilmesinde işlevsel bir alternatiftir. Ülkemizde var olan ihtiyaca cevap verebilmek adına bilimsel çerçevede topluma uygun çevrimiçi aile, evlilik ve boşanma eğitimlerinin geliştirilmesi ve güncel hale getirilmesi gerekmektedir. Aile eğitimlerinde evdeki ilişkilerin güçlendirilmesi ve ailenin gelişimini desteklenmesi amaçlanmaktadır. Evlilik eğitimlerinde “evlenecek bireylerin” veya “evli çiftlerin” birbirlerini daha iyi tanıması ve sağlıklı bir iletişim kurmasının sağlanması hedeflenmektedir. Boşanma eğitimlerinde ise amaç, ayrılık kararı alan karı-kocaların, boşanma süreci ve sonrasında ortaya çıkabilecek stresle ve olumsuzluklarla nasıl başa çıkabileceklerine dair bilgilerini artırmak, boşanmanın sonuçlanmasıyla çocukların yeni yaşama ilişkin adaptasyon sürecini hızlandırmak ve bireylerin arasında çıkabilecek çatışmaları ve olumsuz etkileri en aza indirmektir. Çocukların, ebeveynlerin ve yakın çevrelerinin ruh sağlığı için bu eğitimler son derece önemlidir. Bu eğitimlerin çoğaltılması toplum sağlığı için önem arz etmektedir.

Keywords

Abstract

In this study, the effects of technological developments on education and consequently on family, marriage and divorce education are discussed. Nowadays, there is an increase in online training with the effect of epidemic diseases. The recent increases in divorce rates show us how important pre-marriage, divorce and post-divorce training is. The history of family, marriage and divorce education abroad is old. Although pre-marital and marital education is relatively common in our country, it is seen that divorce education is very low. Online technologies are a functional alternative to family, marriage and divorce education. In order to meet the needs of our country, it is necessary to develop and update family, marriage and divorce trainings suitable for the society in a scientific framework. Family trainings aim to strengthen the relationships at home and support the development of the family. Marriage training aims to enable individuals to marry or married couples to get to know each other better and to establish a healthy communication. The purpose of divorce trainings is to increase the knowledge of husbands and wives who decide to divorce about how to cope with the stress and negativities that may arise during and after the divorce process, to accelerate the adaptation process of the children regarding the new life with the conclusion of the divorce, and to minimize the conflicts and negative effects that may arise between individuals. These trainings are extremely important for the mental health of children, parents and their immediate environment. Increasing these trainings is important for public health.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics