NEDENLERİYLE 1980-2010 YILLARI ARASINDA YAPILAN GENEL SEÇİMLERİN TÜRKİYE'DE BÜTÇE AÇIKLARINA ETKİSİ

Author :  

Year-Number: 2021-LII
Yayımlanma Tarihi: 2021-06-27 21:06:13.0
Language : Türkçe
Konu : Maliye
Number of pages: 2305-2335
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada 1980-2010 yılları arasında Türkiye’de gerçekleştirilen milletvekili genel seçimlerindeki, seçim ekonomisi uygulamalarının bütçe açıkları üzerindeki etkisi trend analizi ile ele alınmaya çalışılmıştır. Öncelikle bütçe açıkları ile ilgili olarak teorik bilgilere yer verilmiş sonrasında 1980-2010 yılları arasındaki seçim dönemlerinde kamu harcamaları, kamu gelirleri ve bütçe açığı değişkenleri ele alınarak seçim ekonomisi uygulamaları ayrıntılı olarak analiz edilmiştir. 1980-2010 yılları arası ekonomik analiz yapılırken yıllar arasındaki ilişkinin daha rahat görülmesi amacıyla seçim dönemleri genelde beşer yıllık dönemler itibariyle alınmıştır. Böylelikle seçim öncesi ve seçim sonrası dönemlerdeki değişkenler net olarak görüldüğünden, o dönem hakkındaki seçim ekonomi uygulaması hakkında daha gerçekçi bilgiler elde edilmiştir. Gerek kamu harcamaları gerekse kamu gelirleri bileşenleri itibariyle analiz edildiğinde her seçim döneminde farklı sonuçlar elde edilmiştir. Bununla birlikte seçim dönemlerinde kamu harcamaları kullanılarak popülist politikalar uygulanmıştır. Kamu harcamaları içerisinde özellikle seçim dönemlerinde transfer harcamaları ve cari harcamaların artırılması en tipik seçim ekonomisi uygulaması olarak karşımıza çıkmaktadır. Bununla birlikte bazı seçim dönemlerinde kamu gelirleri araçları da seçim ekonomisi uygulaması olarak iktidarlar tarafından kullanılmıştır. Özetle seçim dönemlerinin çoğunda iktidarlar kamu harcamalarını artırıp kamu gelirlerini azaltma yoluyla seçim ekonomisi uygulamışlardır.

Keywords

Abstract

In this study, the effect of election economy practices on the budget deficits in the general elections held in Turkey between 1980 and 2010 has been tried to be discussed with trend analysis. First of all, theoretical information about the budget deficits is given, and then the election economics practices are analyzed in detail by considering the variables of public expenditures, public revenues and budget deficit in the election periods between1980-2010. While conducting the economic analysis between 1980 and 2010, election periods are generally taken as five-year periods in order to see the relationship between the years more easily. Thus, since the variables in the pre-election and post-election periods are clearly seen, more realistic information about the election economy practice about that period is obtained. When analyzed in terms of both public expenditures and public revenues, different results were obtained in each election period. However, populist policies were implemented by using public expenditures during election periods. Increasing transfer expenditures and current expenditures among public expenditures, especially during election periods, is the most typical election economy practice. However, in some election periods, public revenue tools were also used by the governments as an election economy application. In summary, in most of the election periods, governments have implemented electoral economy by increasing public expenditures and reducing public revenues.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics