ÇOCUK CİNSEL İSTİSMARI VE TOPLUMSAL RİSK FAKTÖRLERİ

Author :  

Year-Number: 2021-LII
Yayımlanma Tarihi: 2021-06-27 13:17:55.0
Language : Türkçe
Konu : Psikoloji
Number of pages: 2114-2137
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Çocuk cinsel istismarı, bireysel mağduriyetlere ve travmalara yol açmasının yanında önemli toplumsal sorunlara da neden olan fakat açığa çıkarılmak istenmeyen bir konudur. Bu çalışmanın amacı, çocuk cinsel istismarına neden olan toplumsal risk faktörlerini analiz etmek ve istismar sonucu cinsel damgalanma ile yaşanan mağduriyet döngüsünün sonuçlarını tespit etmektir. Çalışmanın verilerine, 2015- 2019 yılları arasında Malatya’da adli kurumlar tarafından Çocuk İzlem Merkezi’ne yönlendirilen, cinsel istismara uğramış 18 yaş altındaki toplam 678 çocuğa ait adlî vaka dosyaları incelenerek ulaşılmıştır. Dosyalar, İçerik Analizi kullanılarak incelenmiştir. Araştırma sonucunda, çocuk cinsel istismar vakalarında aile içerisindeki ihmalkâr ve ilgisiz ebeveyn davranışlarının, sevgi ve şefkat eksikliğinin, aile içi şiddetin, ekonomik sıkıntıların, ailedeki bireylerin alkol ve uyuşturucu kullanmalarının etkili olduğu görülmüştür. Ayrıca cinsel istismar vakalarının aile mahremiyetine zarar verilme endişesinden dolayı gizlendiği, burada mağdurların ve ailelerinin damgalanma endişelerinin rol oynadığı tespit edilmiştir. Yine cinsel istismarların saklı kalmasında toplumda kadını merkeze alan ve kadın üzerinden tanımlanan namus anlayışının, erkeğin önemli ve değerli olduğuna ve kadını potansiyel suçlu olarak kabul eden kalıp yargıların ve cinsiyet eşitsizliğinin etkili olduğu belirlenmiştir.

Keywords

Abstract

Child sexual abuse is an issue that causes important social problems in addition to individual victimization and traumas, but is not wanted to be revealed. The main purpose of this study is to analyze the social risk factors that cause child sexual abuse and to determine the results of the victimization cycle experienced as a result of abuse. The data of the study were obtained by examining the forensic case files of a total of 678 children under the age of 18 who were sexually abused and referred to the Child Monitoring Center by forensic institutions in Malatya between 2015 and 2019. The files were analyzed using Content Analysis. As a result of the study, it was observed that negligent and indifferent parental behaviors, lack of love and affection, domestic violence, economic difficulties, and alcohol and drug use of family members were effective in child sexual abuse cases. In addition, it was determined that sexual abuse cases were concealed due to the concern of harming family privacy, and stigma concerns of the victims and their families played a role here. Again, it was determined that the understanding of honor that places women at the center of the society and is defined over women, stereotypes accepting that men are important and valuable, and women are potential criminals, and gender inequality are effective in keeping sexual abuses hidden.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics