BALKAN SAVAŞLARINDAN I. DÜNYA SAVAŞI’NA KADAR SELANİK’TE YUNANLILAR TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN HUKUKSUZLUKLAR

Author :  

Year-Number: 2022-LVI
Yayımlanma Tarihi: 2022-01-01 22:20:50.0
Language : Türkçe
Konu : Yakınçağ
Number of pages: 38-61
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Selanik, 1912 yılına kadar 482 sene Osmanlı hâkimiyetinde bulunan önemli bir Türk şehriydi. Şehirde bu süre boyunca Türklerin yanı sıra diğer milletler de huzur içinde yaşamıştır. Osmanlı Devleti’nin zayıflamaya başlamasıyla birlikte dönemin büyük devletleri tarafından, Osmanlı coğrafyasındaki milletler Osmanlı Devleti’ne karşı isyan ettirilmişlerdir. Bu isyanlardan biri de Balkan coğrafyasında gerçekleştirilmiştir. Bu isyanlar sonucunda Balkanlarda, önce çeşitli isyanlar, sonra da I. Balkan Savaşı patlak vermiştir. I. Balkan Savaşı’nda yüzyıllardır Osmanlı coğrafyası olan ve huzur içinde varlığını devam ettiren yerlerde Türk ve Müslüman olan bölge halkına karşı, dönemin büyük devletleri tarafından teşvik edilen Yunanlılar ve Bulgarların zulümleri meydana gelmiştir. Bu yerlerden biri de Selanik idi. I. Balkan Savaşı sırasında Selanik, Yunanlılar ve Bulgarlar tarafından önce muhasara altına alınmış, sonra da Yunanlılar tarafından işgal edilmiştir. Bu süre içerisinde Selanik’te, Türk ve Müslüman halka karşı birçok mezalimler ve hukuksuzluklar gerçekleştirilmiştir. Bu tür faaliyetler dönemin resmi yazışmalarına da yansımıştır. Çalışmada Balkan Savaşları sırasında Selanik’in Yunanlılara antlaşma ile teslim edilmesinden sonra Yunanlıların gerçekleştirdikleri tutumları ortaya koymak, yapılan çeşitli antlaşmalar karşısında, yine Yunanlıların bazı kural tanımaz tutumlarını belirlemek ve bunları vurgulamak, bunun yanında Yunanlıların bu hukuksuz tutumlarının Selanik ve bölge üzerinde ne gibi sonuçlarının olduğunu ortaya koymak amaçlanmıştır. Bunlar yapılırken dönem ile ilgili çeşitli arşiv belgeleri ve diğer kaynaklardan istifade edilerek, döküman analizi tekniği kullanılmıştır.

Keywords

Abstract

Selanik, was an important Turkish city under the rule of the Ottoman State for 482 years until 1912. During this period, Turks and other ethnic groups lived peacefully. With the weakening of the political power of the Ottoman State, the great states of the time provoked the ethnic groups in the Ottoman geography to riot. One of these riots took place in the Balkan geography. As a result of these rebellions, first of all chaos broke out in the Balkans, then the Balkan War I broke out. During the Balkan War I, the Greeks and Bulgarians, encouraged by the great states of the period, persecuted the Turkish and Muslim people in the Balkans in peace. One of these places was Selanik. Selanik, which was besieged by Greeks and Bulgarians, was occupied by the Greeks in the Balkan War I. After the Greek occupation in Thessaloniki, many cruelties and lawlessness were committed against the Turkish and Muslim people. These oppressions were also reflected in the official documents of the period.

In this study, it is aimed to reveal the attitudes of the Greeks after the surrender of Thessaloniki to the Greeks by treaty during the Balkan Wars. Against the various treaties made, it is aimed to determine some of the unruly attitudes of the Greeks and to emphasize them. In addition, it is among the aims to reveal the consequences of these unlawful attitudes of the Greeks on Thessaloniki and the region. While doing these, various archival documents and other sources related to the period were used in the study. In addition, document analysis technique was used in the study.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics