ÇEVİRİ İŞLETMELERİNİN İNTERNET SİTELERİNİN KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİNİN KRİTERLERİNE GÖRE İNCELENMESİ: ALMANYA’DAKİ VE TÜRKİYE’DEKİ ÇEVİRİ İŞLETMELERİ ÖRNEĞİ

Author :  

Year-Number: 2021-LIV
Yayımlanma Tarihi: 2021-10-26 12:00:26.0
Language : Türkçe
Konu : Almanca Eğitimi
Number of pages: 3607-3636
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Globalleşmeyle birlikte çeviri ürünü veya hizmeti talep edecek olan bir müşterinin, dünyanın birçok yerindeki çeviri işletmelerden ilgili ürünü veya hizmeti temin edebilmesi daha kolay bir hale gelmiştir. Durum böyle olunca müşteri, kendisine kalite ve fiyat anlamında en iyi seçeneği sunacak olan işletmeyi tercih etmeye yönelmiştir. Çeviri işletmeleri ise bu durum karşısında, kendi işletme yapısı içerisinde yer alan tüm paydaşları geliştirerek ve güncel tutarak, müşterinin bir ürün veya hizmette talep ettiği kalite ve fiyatı sunabileceği görülmüştür. Bu bağlamda çeviri işletmelerinin ürünlerinde veya hizmetlerinde talep edilen kalite anlayışına sahip olup olmamaları, buna ulaşmak için hangi noktaları dikkate aldıkları incelenmiştir. Ayrıca günümüz işletmeleri için önem teşkil eden ve müşterinin odak alındığı bir anlayış olan toplam kalite yönetimi çerçevesinde çeviri işletmelerinin kendi internet sitelerinde yer vermiş oldukları bilgiler değerlendirilmiş ve kalitenin sağlanması için önemli bir sisteme sahip olan kalite yönetim sistemleri kapsamında bu bilgiler incelenmiştir. Nitekim rekabet ortamının giderek arttığı günümüz şartları içerisinde, müşterilerin kendi işletmesini tercih etmesini sağlamak isteyen bir çeviri işletmesinin, müşterinin talep edeceği bir ürün veya hizmette arayacağı kaliteyi sağlamak için gerekli düzenlemeleri yapmasının bu çerçevede önem taşıdığı görülmüştür.

Keywords

Abstract

With globalization, it has become easier for a customer who requests a translation product or service to obtain the relevant product or service from translation companies in many parts of the world. In this circumstance, the customer prefers the business that offers them the best option in terms of quality and price. In the face of this situation, translation companies might offer the quality and price requested by the customer for a product or service by developing and keeping all stakeholders in their business structure up-to-date. In this context, in this study, it was tried to examine whether translation companies have the quality understanding demanded for their products or services and which points they take into account in order to achieve this. In addition, the information provided by the translation companies on their websites was evaluated within the framework of the total quality management, which is a customer-focused understanding that is important for today's companies and this information was examined within the scope of the quality management systems, which have an important system for ensuring the quality. As a matter of fact, in today's conditions where the competitive environment has been increasing, it is important in this context that a translation company which wants to ensure its customers to prefer his/her own business and which has made the necessary arrangements to ensure the quality that the customer seeks in a product or service.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics