TELEVİZYON DİZİLERİNDE ULUSAL KİMLİK SUNUMU: SAVAŞÇI DİZİSİ ÖRNEĞİ

Author :  

Year-Number: 2021-LIV
Yayımlanma Tarihi: 2021-10-21 14:48:54.0
Language : Türkçe
Konu : İletişim
Number of pages: 3536-3568
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Kitle iletişim araçları toplumsal yapının şekillendirilmesinde, bu yapıda hangi kimliklerin idealize edilip hangilerinin dışlanacağı veya görmezden gelineceğinin gösterilmesinde etkili bir şekilde kullanılmaktadırlar. Bu bağlamda egemen iideolojiler sahip oldukları medya gücü ile kendi çıkarları doğrultusunda yerel düzeyde söylemler üretmektedirler. Bu çalışma egemen ideolojinin yerel düzeyde oluşturduğu ulusal kimlik söylemlerinin, ulus devletlerdeki siyasal iktidarların ulusal kimlik söylemleriyle ilişkisini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Bu kapsamda Fox TV’de yayınlanan “Savaşçı” dizisi incelenmiştir. Çalışma küresel medya şirketlerinin egemen ideolojileri yaymaya çalışırken oluşturdukları söylemleri ve bu söylemlerin yerelleşme düzeyini ortaya koymak adına önem arz etmektedir. Ayrıca egemen ideolojilerin söylemlerini yerel topluma benimsetmek için gerekirse kendine muhalif söylemler ürettiğini göstermek adına da önemlidir. Bu doğrultuda dizideki ideolojik ulusal kimlik söylemlerinin nasıl biçimlendiğini ortaya çıkarmak adına dizi Teun Van Dijk’ın eleştirel söylem analizi modeline göre incelenmiştir. Dizideki ulusal kimlik söyleminin, toplumsal uzlaşı sağlanmış konularda, iktidarın söylemleriyle benzeştiği gözlemlenmiştir. Ancak toplumsal ve siyasal görüş farklılıklarının olduğu konularda kanalın muhalif görünümüne paralel, iktidarın ulusal kimlik söylemleriyle ayrışan bir söylem ortaya çıkmaktadır.

Keywords

Abstract

Mass media are used effectively to shape the social structure and show which identities are ideal, which will be excluded or ignored in this structure. In this context, dominant ideologies also produce discourses at the local level, in line with their benefits by the media power they have. This study aims to reveal the relationship between the national identity discourses formed by the dominant ideology at the local level and the national identity discourses of the political powers in nation-states. In this context, the TV series "Warrior" broadcast on Fox TV was analyzed. The study is significant to identify the discourses that global media companies create when trying to spread dominant ideologies and the level of localization of these discourses. In addition, this study is also significant to show that if necessary, dominant ideologies produce self-contradictory discourses to adopt their own discourses to the local society. The series is examined according to Teun Van Dijk's model of Critical Discourse Analysis. Therefore, critical discourse analysis is explained to reveal how ideological national identity discourses in the series are shaped. It has been observed that the discourse of national identity in the series is similar to the discourses of power on socially reconciled issues. But on issues where there are differences in social and political views, in parallel with the dissident view of the channel, a discourse structure is emerging that is dissociated by the discourses of power.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics