KUR’AN PERSPEKTİFİNDEN ÂFETLER

Author :  

Year-Number: 2021-LIII
Yayımlanma Tarihi: 2021-08-30 19:56:54.0
Language : Türkçe
Konu : İslam Tarihi ve Sanatları
Number of pages: 3103-3123
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Kâinatın insan için yaşanabilir kılınmasına imkân veren Yüce Allah’tır. Yaşanamaz bir hale gelmesine vesile olan âfetler de O’nun bilgisi dâhilinde olan şeylerdir. Onun bilgisi bir yaprağın yere düşmesini dahi içerecek kadar geniştir. Fiziki çevremizde gördüğümüz denizler, sular, şimşekler, yağmurlar, hayvanlar vb. birçok unsur insanın faydası içindir. Ancak geçmiş kavimlere dair olaylara Kur’an çerçevesinde bakıldığı zaman buların bazı dönemlerde bir âfete dönüşmüş oldukları görülmektedir. Bu âfetleri haber veren Kur’an, bunun gerekçesi olarak temelde insanın sorumsuzluğuna vurgu yapmaktadır. Kıyametin kopmasına dair haber verilen olaylar ile insanların âfet kabilinden hesap ettikleri unsurlar kıyaslandığında birçok açıdan benzerlik taşıdığı görülmektedir. Azap mahiyetindeki âfetlere maruz kalmamak ve her iki duruma ansızın yakalanmamak için yapılması gereken şeyler vardır. Buların neler olduğunu bilebilmek için bu âfetlerin gerekçelerini yine Kur’an’dan hareket ederek tespit etmek gerekmektedir. Bununla birlikte Kur’an aracılığıyla Yüce Allah’ın bizden beklentilerinin ne olduğunu da iyi anlamak gerekmektedir. Böylece insanlar O’nun rahmeti gereği ertelenmiş olan bazı âfetlerin olduğunu veya sınırlarını zorlayanlar için de gazabı gereği olabilecek felaketlerin varlığını daha iyi anlayacaklardır. Ayrıca günümüzde yaşanan âfetler, geçmiş kavimlerin yaşadıkları âfetler ile kıyaslanarak bunların dini anlamda yorumlanması mümkün olacaktır. Bu ise insanların her mevzuyu sadece pozitif bilimler çerçevesinde yorumlayıp geçiştirmesi yerine, dini ve ahlaki anlamda kendilerini sorgulamalarına imkân sağlayacaktır. 

Keywords

Abstract

Allah has made the universe livable for man. Disasters that cause it to become uninhabitable are also things that are within his knowledge. His knowledge is broad enough to include the fall of a leaf to the ground. Lightning, rains, waters, seas, animals, etc.that we see around us. many elements are presented to the benefit of the human being. But when we look at the events of past peoples within the framework of the Qur'an, it seems that they have turned into a disaster in some periods. The Qur'an, which reports on these disasters, basically points to the transgression of man as the justification for this. It is seen that the events reported about the break of the apocalypse and the elements considered within the scope of the disaster bear similarities in many ways. There are things that need to be done so as not to be subjected to disasters of the nature of punishment and not to be caught in both situations suddenly. To determine the reasons for these disasters again by acting from the Qur'an and through the Qur'an with flour, Almighty Allah

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics