TÜRKİYE’DE EĞİTİM VE ÖĞRETİM ALANINDA ÇEVRE EĞİTİMİ İLE İLGİLİ DOKTORA TEZLERİNİN İNCELENMESİ

Author :  

Year-Number: 2022-LVI
Yayımlanma Tarihi: 2022-01-15 13:27:42.0
Language : Türkçe
Konu : FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ
Number of pages: 298-321
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı Türkiye’de eğitim ve öğretim alanında çevre eğitimi ile ilgili doktora tez çalışmalarının incelenmesidir. Bu araştırmaya dâhil edilecek çevre eğitimi kapsamında yayımlanmış doktora tezlerini belirlemek için YÖK Ulusal Veri Tabanı kullanılmıştır. Çevre eğitimi ile ilgili çalışmalara 9 Ağustos 2021 tarihinde ulaşılmıştır. YÖK Tez Tarama Merkezine tarama için tarama alanına “çevre eğitimi‟ ve konu alanına “eğitim ve öğretim” kelimesi yazılıp, tez türü olarak “doktora” seçilerek ulaşılan 81 doktora tezinden, üç tanesinin içeriğine erişim izni olmadığı için 78 doktora tezi çalışmaya dâhil edilmiştir. Tez çalışmalarının sınıflandırılmasında tezlerin; yayınlandığı yıl, yayınlandığı üniversite, yayınlandığı enstitü, yayınlandığı anabilim dalı, araştırma yöntemi, veri analizi teknikleri, araştırmacıların cinsiyeti, danışmanların unvanları, çalışma grubu, araştırma konusu esas alınmıştır. Araştırma sonucunda, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın tez tarama merkezinde ulaşılabilen doktora tezlerinin en çok 2018 yılında yayınlandığı belirlenmiştir. İncelenen tezlerin en fazla Gazi Üniversitesi’nde yapıldığı tespit edilmiştir. İncelenen tezlerin en fazla Eğitim Bilimleri Enstitüsü tarafından hazırlandığı belirlenmiştir. Tezlerde araştırma yöntemi olarak en fazla karma yöntem kullanıldığı, araştırma grubunu en fazla fen bilimleri öğretmeni adayları oluşturduğu tespit edilmiştir. Çevre eğitimi alanında yapılan doktora tezlerinin araştırma konusu olarak çevre okuryazarlığı, çevre bilinci ve çevre tutumu ile ilgili çalışmaların sayısının fazla olduğu belirlenmiştir.

Keywords

Abstract

The purpose of this research is to examine the doctoral thesis related to environmental education in the field of education and training in Turkey. YÖK National Database was used to determine the doctoral theses published within the scope of environmental education to be included in this research. Studies on environmental education have been reached on 9 August 2021. Among the 81 doctoral theses accessed to the screening area for the screening of the YÖK Thesis Screening Center, and the word "education and training" in the subject field, and by selecting "doctorate" as the thesis type, 78 doctoral theses are included in the study. In the classification of thesis studies; the year it was published, the university it was published in, the institute it was published in, the department it was published in, the research method, data analysis techniques, the gender of the researchers, the titles of the consultants, the working group, and the research topic were taken as basis. As a result of the research, it was determined that the doctoral theses that can be accessed in the thesis screening center of the Higher Education Council were published most in 2018. It has been determined that the theses examined were mostly made in Gazi University. It was determined that the theses examined were mostly prepared by the Institute of Educational Sciences. It has been determined that the most mixed method is used as a research method in the theses, and the research group is mostly composed of science teacher candidates. It has been determined that the number of studies related to environmental literacy, environmental awareness and environmental attitude are high as the subject of research of doctoral theses in the field of environmental education.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics