İÇ GÖÇ VE TOPLUMSAL DEĞİŞMENİN TÜRK ROMANINA YANSIMASI

Author :  

Year-Number: 2021-LV
Yayımlanma Tarihi: 2021-12-21 23:03:37.0
Language : Türkçe
Konu : Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Number of pages: 4266-4290
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Çok yönlü bir boyuta sahip olan göç hareketi için araştırmacılar tarafındanbirçok farklı tanım yapılmıştır. Bir yer değiştirme hareketi olan göç, anlık değildir ve bir süreci ifade etmektedir. Tarım topraklarının bölünmesi, tarımda makineleşme, kentlerdeki eğitim ve sosyo-kültürel olanakların kırsal alanlara gore daha iyi olması, bireylerin kan davalarından kurtulmak istemesi, yaşanılan yerde meydana gelen terör olaylarından dolayı duyulan endişe gibi birçok neden, Türkiye’deki iç göçün sebepleri arasında gösterilmektedir. Toplumsal değişme kavramı ise toplumların kültürel yapılarında meydana gelen bir değişimi ifade etmektedir. Göç hareketi iletoplumsal ya da kültürel değişmeler arasında birilişki söz konusudur. Bu ilişki, Türk romanı içerisinde kendine önemli bir yeredinmiştir. Romanlarda göçün nedenleri, göç eden bireylerin kentlileşmesüreçleri ve yaşadıkları toplumsal değişmeler konu edinilmiştir. Çalışmada yararlanılmak üzere Kente İndi İdris, Toprak Kovgunları, Sevgili Arsız Ölüm, Aykırı Ölümler ve Köygöçüren romanları olmak üzere toplam beş adet Türk romanı seçilmiştir ve iç göç hareketinin neden olduğu toplumsal değişmelerin seçilen romanlara hangi yönlerden yansıdığı ele alınmaktadır.

Keywords

Abstract

Many different definitions have been made by researchers for the migration movement, which has a multifaceted dimension. Migration movement, which is a movement of displacement, is not instantaneous and expresses a process. Many reasons such as the division of agricultural lands, mechanization in agriculture, better education and socio-cultural opportunities in cities compared to rural areas, individuals desire to avoid blood feuds, and concern over terror incidents in the living area are among the reasons for internal migration in Turkey. The concept of social change, on the other hand, expresses a change in the cultural structures of societies. There is a relationship between the migration movement and social or cultural changes. This relationship has an important place in the Turkish novel. In the novels, the causes of migration, the urbanization processes of immigrants and the social changes they experience are discussed. A total of five Turkish novels, namely Kente İndi İdris, Toprak Kovgunları, Sevgili Arsız Ölüm, Aykırı Ölümler and Köygöçüren novels, were selected to be used in the study, and the ways in which the social changes caused by the internal migration movement were reflected in the selected novels are discussed.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics