HİERAPOLİS ADINI PAMUKKALE’YE DÖNÜŞTÜREN MEKÂN: SELÇUKLU KALESİ

Author :  

Year-Number: 2021-LV
Yayımlanma Tarihi: 2021-12-26 13:54:11.0
Language : Türkçe
Konu : Coğrafya
Number of pages: 4089-4113
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Yer adları, bir yerin geçmişten günümüze coğrafi ve toplumsal özelliklerini ortaya koyan önemli unsurlardan biridir. Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden olan Pamukkale’nin adı da bu özellikleri yansıtmaktadır. Pamukkale adının kökeni, manası ve ortaya çıkış süreci araştırmacıların ilgisini çekmesine rağmen şimdiye kadar müstakil bir çalışma ile ele alınıp incelenmemiştir. Bu çalışmada Pamukkale adının nereden geldiği ile ilgili bir perspektif belirlenip; ismin ortaya çıkmasında etkili olan doğal ve beşeri faktörlerin ortaya konulması amaçlanmıştır. Coğrafya araştırma metotları ve araştırma sahasında coğrafi gözlemler yapılarak tarihi kaynakların ışığında ve toponimi biliminin esasları çerçevesinde Pamukkale adının kaynağı ele alınarak değerlendirilmiştir. Pamukkale; Selçukluların Anadolu’yu yurt edindikleri sürece kadar Hierapolis olarak bilinmektedir. Türkiye Selçuklu Devleti döneminde buraya bir “kale” inşa edilmiştir. Zamanla “Hierapolis” adı yerine “Pamukkale” adı kullanılmaya başlanmıştır. Kale çevresinde yapılan arkeolojik kazılarda Selçuklu sikkelerine ulaşılmıştır. Vadiye hâkim bir noktada bulunan Selçuklu Kalesi, çevresindeki travertenlerin beyaz renginin çağrıştırdığı pamuk ile kaynaşıp Hierapolis adını, Pamukkale’ye dönüştüren yapıdır.

Keywords

Abstract

Place names are one of the important elements that reveal the geographical and social characteristics of a place from past to present. The name of Pamukkale, one of the most important tourism centers in Turkey, also reflects these features. Although the origin, meaning and emergence process of the name Pamukkale attracts the attention of researchers; So far, it has not been dealt with in a separate study. This study a perspective on where the name Pamukkale comes from is determined; It is aimed to reveal the natural and human factors that are effective in the emergence of the name. In the light of historical sources, with the observations made in the research area, the source of the name Pamukkale has been evaluated within the framework of the principles of toponymical science. Pamukkale; It was known as Hierapolis until the Seljuks made Anatolia their homeland. A “Fortress” was built here during the Turkish Seljuk State, and the name “Pamukkale” was used instead of “Hierapolis”. Seljuk coins were also found in the archaeological excavations carried out around the castle. Located at a point dominating the valley, the castle is the structure that turned the name Hierapolis into Pamukkale by fusing with the cotton evoked by the white color of the travertines around it.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics