Yabancı Dil Olarak İngilizce Öğretim Elemanlarının Kişiselleştirilmiş Öğrenme Algıları

Author:

Year-Number: 2022-LIX
Number of pages: 2588-2603
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Teknoloji, eğitimde kişiselleştirme için büyük fırsat sağlamaktadır.  Bu yüzden, günümüzde kişiselleştirilmiş öğrenme her zamankinden daha fazla gündeme gelmiştir. Ancak eğitimcilerin kişiselleştirilmiş öğrenmeyi nasıl algıladıkları bilinmemektedir. Bu nedenle, bu çalışma İngilizceyi yabancı dil olarak öğreten öğretim elemanlarının kişiselleştirilmiş öğrenme ve kişiselleştirilmiş dil öğrenimi algılarını belirlemeyi amaçlamıştır. Çalışma nitel bir araştırmayı benimsemiştir ve çalışmaya 8 İngilizce öğretim elemanı katılmıştır. Veri toplamak için araştırmacı tarafından geliştirilen açık uçlu soru formu kullanılmıştır. Çevrimiçi ortamda toplanan veriler içerik analizi yoluyla çözümlenmiştir. Bulgular, öğretim elemanlarının kişiselleştirilmiş öğrenmeyi öğrencilerin ihtiyaçlarına, ilgi alanlarına, öğrenme hızlarına, güçlü ve zayıf yönlerine göre düzenlenmiş bir öğrenme yaklaşımı olarak tanımladıklarını göstermiştir. Öte yandan, öğretim elemanları, her ikisi de öğrenenlerin ihtiyaç ve ilgilerini dikkate aldığından bireyselleştirilmiş öğrenme ve kişiselleştirilmiş öğrenmenin aynı kavramlar olduğunu düşünmektedirler. Ayrıca, katılımcılar teknolojinin kişiselleştirilmiş öğrenme için birçok araç sağladığına ve bu nedenle katkısının çok önemli olduğuna inanmaktadırlar.

Keywords

Abstract

Technology has a great opportunity for providing personalization in education. Thus, personalized learning has come to the agenda more than ever. However, it is not known how educators perceive personalized learning. Hence, this study aimed at identifying EFL (English as a Foreign Language) instructors’ perceptions of personalized learning and personalized language learning. The study adopted a qualitative research and 8 EFL instructors participated in the study. An open-ended questionnaire form that was developed by the researcher was used in order to collect data. The data were gathered in an online setting. The data were analyzed through content analysis. The findings showed that the instructors defined personalized learning as a learning approach that was regulated to the learners’ needs, interests, paces, strengths and weaknesses. On the other hand, the instructors of this study thought that individualized learning and personalized learning were the same concepts as both of them took learners’ needs and interests into consideration. Moreover, they believed that technology provided lots of tools for personalized learning so its contribution was very important.

Keywords