ANA HATLARIYLA GEÇ CUMHURİYET DÖNEMİ ROMA KOLONİZASYONU

Author :  

Year-Number: 2021-LV
Yayımlanma Tarihi: 2021-12-26 13:54:59.0
Language : Türkçe
Konu : Yakınçağ
Number of pages: 4291-4319
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Kolonizasyon çeşitli nedenlerle anayurtlarından ayrılmak zorunda kalmış olan yerleşimcilerin, yabancı unsurlara ait olan toprakları tarımsal, ticari ya da siyasi amaçlarla işgal edip, buralarda yerleşimler kurması fikrine dayanır. Roma, Hellenler ve Fenikelilerden farklı olarak kolonizasyonun ilk dönemlerinde egemenlik alanı dâhilinde bulunan toprakların emniyetini tesis etmek, aynı zamanda kültürünü yayarak hâkimiyet alanını güvence altına almak gayesiyle koloniler kurmuştur. Bununla beraber zaman içinde Roma’da dâhili ve harici alanlarda ortaya çıkan değişim ve dönüşümlerle bağlantılı olarak kolonilerin kuruluş nedenleri ve elde etmeyi umduğu hedeflerde de farklılaşmalar meydana gelmiştir. Geç Cumhuriyet Dönemi’ne gelindiğinde siyasi, sosyal ve ekonomik alanlarda ortaya çıkan değişimler kolonilerin kuruluş amaçlarını doğrudan etkilemiştir. Bu bağlamda Gracchuslar devri ile birlikte koloniler daha ziyade ekonomik gerekçelerle kurulurken, Marius’un gerçekleştirdiği askeri reform sonrasında Sulla, Caesar ve Triumvirler dönemlerinde terhis olan askerlere toprak sağlamak bağlamında kolonilerden istifade edilmiştir. MÖ 91-88 yılları arasında yaşanan Müttefikler İsyanı takibinde İtalya’da bulunan koloniler fiili olarak ortadan kalkmış, belirtilen tarihle birlikte koloniler deniz aşırı topraklarda kurulmaya başlamıştır.  

Keywords

Abstract

Colonization is based on the idea that the settlers, who had to leave their homeland for various reasons, occupy the lands belonging to foreign elements for agricultural, commerical or political purposes and establish settlements there. Unlike the Romans, Hellenes and Phoenicians, in the early stages of colonization, it established colonies in order to ensure the safety of the lands within its sovereignty and at the same time to secure its dominance by spreading its culture. However, in connection with the changes and transformation that emerged in Rome in the internal and external areas over time, the reasons for he establishment of the colonies and the goals they hoped to achieve also differed. When it comes to the Late Republic Petiod, the changes that emerged in the political, social and economic fields directly affected the establishment purposes of the colonies. In this context, while the colonies were established mostly for economic reasons with the Gracchus period, after the military reform of Marius, the colonies were used to provide land to the soldiers who were demobilized during the reigns of Sulla, Caesar and Triumvirs. In the wake of Social War between 91-88 BC, the colonies in Italy were disappeared, and with specified date, colonies began to be established in overseas lands.

Keywords


 • App. (=Appianos, Historia Romana). Kullanılan Metin ve çeviri: Roman History, translation by H. White, Loeb Classical Library, London 1955.

 • Aug. RG. (=Augustus, Res Gestae Divi Augusti). Kullanılan Metin ve Çeviri: The Achievements of the Divine Augustus, edited by P. A. Brunt and J. M. Moore, Oxford University Press, Oxford 1967.

 • Cic. Att. (=Marcus Tullius Cicero, Epistulae ad Atticum). Kullanılan Metin ve Çeviri: Letters to Atticus, edited by D. R. Shackelton Bailey, The Loeb Classical Library, London 1999.

 • Cic. Fam. (=Marcus Tullius Cicero, Epistulae: Epistulae ad Familiares). Kullanılan Metin ve Çeviri: Letters to Friends, edited by W. S. Watt, Oxford University Press, 1982.

 • Cic. Sul. (=Marcus Tullius Cicero, Pro Sulla). Kullanılan Metin ve Çeviri: Pro Sulla, edited by C. Macdonald, Loeb Classical Library, London 1976.

 • Diod. (=Diodoros Sicilus, Bibliotheke Historike). Kullanılan Metin ve Çeviri: Diodorus of Sicily, English translation by C. H. Oldfather, Loeb Classical Library, London and New York 1953.

 • Suet. Caes. (=Gaius Suetonius Tranquillus, De vita Caesarum: Vita Caesar). Kullanılan Metin ve Çeviri: On İki Caesar’ın Yaşamı, çev. Fafo Telatar ve Gül Özaktürk, Türk Tarih Kurumu, Ankara 2008.

 • Hdt. (=Herodotos, Historiae). Kullanılan Metin ve Çeviri: Herodot Tarihi, çev. A. Erhat ve M. Ökmen, Remzi Kitapevi, İstanbul 1991.

 • Liv. (=Livius, Ab Urbe Condita). Kullanılan Metin ve Çeviri: The History of Rome, English translation by B.O. Foster, Loeb Classical Library, London 1952.

 • Varro. Rust. (=Marcus Terentius Varro, Rerum rusticarum libri tres).Kullanılan Metin ve Çeviri: The three book of M. Terentius Varro concerning agriculture, edited by T. Owen, Gale ECCO, 2010.

 • Vell. Pat. (=Marcus Velleius Paterculus, Historia Romana). Kullanılan Metin ve Çeviri: Compendium of Roman History, edited by F. W. Shipley, Loeb Classical Series, London 1992.

 • Paus. (=Pausanias, Hellados Periegesos). Kullanılan Metin ve Çeviri: Description of Greece, English translation by W. H. S. Jones, Loeb Classical Library, London and New York 1954.

 • Plin. Epist. (=Plinius, Epistulae). Kullanılan Metin ve Çeviri: Genç Plinius’un Anadolu Mektupları, çev. Ç. Dürüşken-E. Özbayoğlu, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 1999.

 • Plin. Nat. (=Plinius, Naturalis Historia). Kullanılan Metin ve Çeviri: Natural History, English translation by H.R. Rackham, Loeb Classical Library, London 1958.

 • London, 1959.

 • Polyb. (=Polybios, Historiai). Kullanılan Metin ve Çeviri: The Histories, English translation by W.R. Paton, Loeb Classical Library, London 1954.

 • Strab. (=Strabon, Geographika). Kullanılan Metin ve Çeviri: The Geography of Strabon, English translation by H.L. Jones, Loeb Classical Library, London & New York 1949.

 • Tac. Ann. (=Tacitus, Annales). Kullanılan Metin ve Çeviri: The Annals, edited by J. Jacson, Loeb Classical Library, London 1963.

 • Val. Max. (=Valerius Maximus, Factorum et Dictorum Memorabilium Libri Novem). Kullanılan Metin ve Çeviri: Memorable Doings and Sayings, English translation by D. R. Shackleton Bailey, The Loeb Classical Library, London 2000.

 • Verg. Aen. (=Publius Vergilius Maro, Aeneid). Kullanılan Metin ve Çeviri: Aeneas, çev. İsmet Zeki Eyuboğlu, Payel Yayınevi, İstanbul 1995.

 • Abbot, F. F. (1995). The Colonizing Policy of the Romans from 123 to 31 B.C. Classical Philology, 10(4), 365-380.

 • Adkins, L. & Adkins, R. A. (1999). Handbook to Life in Ancient Rome. Oxford University Press.

 • Aubet, M. E. (2001). The Phoenicians and The West. Cambridge University Press.

 • Austin M.M. & Vidal-Naquent, P. (1977). Economic and Social History of Ancient Greece. University of California Press.

 • Baydur, N. (1976). Roma’da İ.Ö. II. yüzyıldaki Reformlar. Belleten, XL, 195- 228.

 • Boak, A. E. R. (2010). A History of Rome to 565 A.D. Forgotten Books.

 • Boardman, J. (1964). The Greek Overseas: The Early Colonies and Trade. Thames and Hudson.

 • Brunt, P.A. (1988). The Fall of the Roman Republic and Related Essays. Oxford

 • Burns, T S. (2003). Rome and the Barbarians. The Johns Hopkins University

 • Cohen, G. M. (1995). The Hellenistic Settlements in Europe, the Islands and Asia Minor. Universitiy of California Press.

 • Demircioğlu, H. (1998). Roma Tarihi. Türk Tarih Kurumu Basımevi.

 • Dennis, G. (2010). The Cities and Cemeteries in Etruria. Cambridge University

 • Dikle, O. A. W. (1971). The Roman Land Surveyorsç David and Charles PLC.

 • Donald W. E. (1990). Roman Corinth. University of Chicago Press.

 • Ferro, M. (1997). Colonization: A Global History. Routledge.

 • Finley, M.I. (2007). Antikçağ Ekonomisi. (Hatice Palaz Erdemir, Çev.), Arkeoloji ve Sanat Yayınları.

 • Flower, H. I. (2004). The Cambridge Companion to the Roman Republic.

 • Gabba, E. (1951). Ricerche sull’ esercito professionale romano da Mario ad Augusto. Athenaeum, XXIX, 37-103.

 • Goldsworthy, A. (2003). The Complete Roman Army. Thames and Hudson Press.

 • Grimal, P. & Woloch, G. M. (1984). Roman Cities. University of Wisconsin

 • Griffin, M. T. (2009). A Companion to Julius Caesar. Wiley-Blackwell.

 • Heitland, W. E. (2002). The Roman Republic. v. II, Adamant Media Corporation.

 • Hildinger, E. (2003). Swords Against the Senate: The Rise of Roman Army and The Fall of The Republic. Da Capo Press.

 • Hinrichs, F. T. (1967). Der römische Strassenbau zur Zeit der Gracchan. Historia, XVI, 162-176.

 • Keppie, L. J. F. (1983). Colonization and Veteran Settlement in Italy, 47-14 B.C. British School at Rome.

 • Keppie, L. (1998). The Making of the Roman Army: from Republican to Empire. University of Oklahoma Press.

 • Levick, B. (1967). Roman Colonies in Southern Asia Minor. Oxford University

 • MacKendrick, P.L. (1952). Roman Colonization. Phoenix, 6(4), 139-146.

 • MacKendrick, P. L. & Bennett, E. L. (1995). The Speeches of Cicero. Duckworth Publishing.

 • MacKendrick, P. L. (2000). The Africa Stones Speak. The University of North

 • Moscati, S. (2004). Fenikeliler. Dost Kitapevi.

 • Nicolet, C. (1980). The World of the Citizen in Republican Rome. University of California Press.

 • Owens, E. J. (1994). The City in the Greek and Roman World. Routledge.

 • Özsait, M. (1985). Pisidya Tarihi. İstanbul Edebiyat Fak Basımevi.

 • Pomeroy, S. B. (1998). Ancient Greece: A Political, Social and Cultural History. Oxford University Press.

 • Salmon, E. T. (1969). Roman Colonisation Under the Republic. Thames and Hudson.

 • Salmon, E.T. (1955). Roman Expansion and Roman Colonization in Italy. Phoenix, 9(2), 63-75.

 • Santengelo, F. (2007). Sula, The Elites and The Empire. Brill Academic Publisher.

 • Scullard, H. H. (1982). From Gracchi to Nero. Routledge.

 • Sherwin-White, A.N. (1958). The Roman Citizenship. Oxford University Press.

 • Smith, T. L. (1969). Studies of Colonization and Settlement. Latin American Research Review, 4(1), 93-123.

 • Star, C. G. (1953). Coastal Defense in the Roman World. The American Journal of Philology, 64(1), 56-70.

 • Stephenson, A. (2006). Public Lands and Agrarian Laws of the Roman Republic. Echo Press.

 • Syme, R. (2002). The Roman Revolution. Oxford University Press.

 • Thorpe, M. (1995). Roman Architecture. Bristol Classical Press.

 • Turan, O. (2014). Roma Kolonizasyon Politikası Bağlamında Kuzeybatı Anadolu’daki Roma Kolonileri. Yayınlanmamış doktora tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitisü.

 • Wallace, R & Williams, W. (1999). Tarsuslu Paulus’un Üç Dünyası. (Zühre İlkgelen Çev.), Homer Kitapevi.

 • Ward, A. M. & Heichelheim, F. M. (2003). A History of the Roman People. Prentice Hall.

 • Ward-Perkins, J. B. (1955). Early Roman towns in Italy. Town Planning Review 26, 126-154.

 • White, K. D. (2010). Farm Equipment of the Roman World. Cambridge

 • White, M. E. (1961). Greek Colonization. The Journal of Economic History, 21(4), 443-454.

 • Williamson, C. (2005). The Laws of the Roman People. University of Michigan

 • Wilson, A. J. N. (1966). Emigration from Italy in the Republican Age of Rome. Manchester University Press.

                                                                                                    
 • Article Statistics