YYABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİ DERS KİTAPLARINDA YER ALAN DİNLEME METİNLERİNE YÖNELİK ÖĞRETİCİ GÖRÜŞLERİ

Author :  

Year-Number: 2021-LV
Yayımlanma Tarihi: 2021-12-21 23:10:37.0
Language : Türkçe
Konu : Türkçe Eğitimi
Number of pages: 4004-4021
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Yabancılara Türkçe öğretiminde sınıf ortamında kaynakları kullanmaya rehberlik eden, derslerde öğrencilerle doğrudan iletişimde olan öğreticilerin görüşleri; sorunların doğru belirlenmesinde ve giderilmesinde büyük önem taşımaktadır. Bu bağlamda bu araştırma, yabancılara Türkçe öğretimi alanında görev yapan öğreticilerin, ders kitaplarında yer alan dinleme metinlerine ilişkin görüşlerinin belirlenmesi amacıyla yapılandırılmış nitel bir çalışmadır. Araştırmanın çalışma grubu, Çukurova Üniversitesi Türkçe Öğretim Merkezinde (TÖMER) görev yapan 7 öğretim görevlisinden oluşmaktadır. Araştırma, İstanbul Üniversitesi Dil Öğretim Merkezi tarafından hazırlanan ve Çukurova Üniversitesi TÖMER’de okutulan “Yabancılara Türkçe Öğretimi Ders Kitabı” (Temel Seviye: A1, A2) ile sınırlı tutulmuştur. Bu kapsamdaki veriler yarı yapılandırılmış görüşmeler ile toplanmış ve içerik analizi yoluyla çözümlenmiştir. Yabancılara Türkçe öğretimi konusunda öğretim sürecini yönlendiren kişiler olarak öğreticilerle derse ilişkin kaynak konusunda iş birliği yapılması gerekliliğinden yola çıkılarak araştırmanın sonuçlarının alanyazına katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

Keywords

Abstract

The present study is a qualitative study that aims to uncover the perceptions of Turkish instructors on the listening texts in the textbooks used for teaching Turkish to foreigners. The participants of the study consist of 7 instructors working at Cukurova University, Turkish Teaching Center. The study is limited to the “Textbook of Teaching Turkish to Foreigners” (A1, A2) which is prepared by Istanbul University Language Teaching Center and utilized at Cukurova University, TOMER. The data was gathered via semi-structured interviews and analyzed by use of content analysis. Perceptions of the instructors who are in a direct contact with students and guide using of the books are very important in terms of determining and solving the problems correctly. It can be stated that collaboration with instructors is required for upcoming innovations about teaching Turkish to foreigners and preparing materials. In this sense, it is considered that the findings of the study will contribute to the literature.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics