ZİYA GÖKALP’İ TÜRKÇÜLÜK SİSTEMİ BAĞLAMINDA BÜTÜNCÜL OKUMAK

Author:

Year-Number: 2022-LX
Yayımlanma Tarihi: 2022-09-17 12:18:33.0
Language : Türkçe
Konu : Yakınçağ
Number of pages: 3273-3301
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Ziya Gökalp hiç kuşkusuz Türkçülük akımının öncü isimlerindendir. Bu nedenle Türkçülük konusunda araştırma yapan çok sayıda kişi tarafından okunmuştur. Bu noktada dikkat çeken en önemli sorun bütüncül bir okumanın gözden kaçırılmış olmasıydı. Bu nedenle çalışmanın temel amacı, Gökalp’in Türkçülüğünün neden bütün hâlinde okunması gerektiğini örneklerle ortaya koymaktır. Çok uluslu yapıların yerini ulus devletlerin almasıyla sonuçlanan milliyetçilik çağı, Türklerin kendi uluslarını inşa etmelerini, kültürlerini ve dillerini araştırarak millî bir Türk kimliği ortaya koymalarını zorunlu hâle getirmiştir. Osmanlı’dan miras kalan hayatın yerine yeni bir hayat betimleyen Gökalp, bu yeni hayatın esaslarını Türkçülüğün ilkeleriyle birleştirmiş ve yeni bir toplum inşa etmek istemiştir. Bu çalışmada, Gökalp’in ahlâkta, dilde, felsefede, siyasette, hukukta, eğitimde, kültür ve medeniyet meselelerinde ve kavram tartışmalarında öne sürdüğü düşünceler birer örnek kabul edilmiştir. Bu örneklerden yola çıkılarak Gökalp’in Türk milletine yönelik betimlemesi tartışılmıştır. Gökalp’in inşa sürecinde Türkçülük çatısı altında topladığı düşünceleriyle Müslüman, çağdaş Türk milletini bütün yönleriyle betimlediği ortaya konulmaya çalışılmıştır.

Keywords

Abstract

Ziya Gokalp is undoubtedly one of the pioneers of the Turkism movement. For this reason, it has been read by many people doing research on Turkism. The most striking problem at this point is that a holistic reading has been overlooked. Our aim in this study is to show with examples why Gokalp's Turkism should be read as a whole. The era of nationalism, which resulted in the replacement of multinational structures by nation states, made it necessary for Turks to build their own nation, to reveal a national Turkish identity by researching their culture and language. Describing a new life instead of the life inherited from the Ottoman period, Gokalp combined the principles of this new life with the principles of Turkism and wanted to build a new society. In this study, the ideas put forward by Gokalp in morality, language, philosophy, politics, law, education, culture and civilization issues and concept discussions are accepted as examples. Based on these examples, Gokalp's description of the Turkish nation was discussed. It has been tried to reveal that Gokalp described the Muslim and contemporary Turkish nation with all its aspects, with the thoughts he gathered under the same roof of Turkism during the construction process.

Keywords