OSMANLI ARŞİV BELGELERİNE GÖRE OSMANLI-VENEDİK TİCARETİ

Author :  

Year-Number: 2022-LVI
Yayımlanma Tarihi: 2022-02-24 20:07:12.0
Language : Türkçe
Konu : Yakınçağ Tarihi
Number of pages: 1-24
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Venedik, Deniz ticaretiyle varlığını 1100 yıl devam ettiren özgün bir devlettir. Osmanlı Devleti’nin Doğu Akdeniz’deki etkinliğinin artması, beklentinin aksine Venedik’in ticaretini kolaylaştırmıştır. Venedikli tüccarların belgelere yansıyan en belirgin özellikleri pragmatik tutumlarıdır. Venedik’in Osmanlı limanlarındaki ticari başarısında en önemli pay, Balyosun öncülüğünde Venedik Konsoloslarınındır. Yine uzak iç limanlar arasında çok etkin bir Osmanlı diplomasisinin varlığı da kayıtlarda net bir biçimde görülmüştür. Belgelerde, Beyoğlu’ndaki Venedik kolonisin büyümesi ile etkinliğinin artmasına dair iz ve belirtiler tespit edilmiştir. Konu ile ilgili daha önce yapılan çalışmaların geneli, Venedik arşivlerine dayanmaktadır. Bu durum mukayese imkânı açısından bir eksiklik olarak göze çarpmaktadır.  Osmanlı Arşivi’ndeki tasnif çalışmalarının yakın dönemlere kadar devam etmesinden dolayı konuyla ilgili oldukça fazla sayıda belge birikmiştir. Yapılan araştırmanın yöntemi çerçevesinde Osmanlı arşiv belgelerini esas alan bir çalışma yürütülmüştür. Bu sayede Osmanlı-Venedik ilişkileri ile ilgili bir görüş zenginliği ve çeşitlilik amaçlanmıştır. Çalışmanın en önemli hedefi ise Osmanlı-Venedik ilişkilerinin özgün yönlerini tespit etmektir.

Keywords

Abstract

Venice is a unique state that maintained its existence for 1100 years through maritime trade. Contrary to expectations, the increasing influence of the Ottoman Empire in the Eastern Mediterranean facilitated Venetian trade. The most distinctive quality of Venetian merchants reflected in the documents is their pragmatic attitude. The most important share in the Venetian commercial success in the Ottoman ports belongs to the Venetian Consuls under the leadership of the Bailo. Again, the existence of a very effective Ottoman diplomacy between distant inner ports has been clearly observed in the records. In the documents, traces and indications regarding the growth of the Venetian colony in Beyoğlu and the increase in its influence have been identified. Most of the previous studies on the subject are based on the Venetian archives. This fact stands out as a shortcoming in terms of the possibility of comparison. Since the classification work in the Ottoman archives has continued until recent times, a large number of documents have accumulated on the subject. Within the framework of the method of the research conducted, a study based on Ottoman archival documents has been carried out. In this way, a richness of viewpoints and a diversity on Ottoman-Venetian relations has been aimed. The most important goal of the study, on the other hand, is to determine the original aspects of Ottoman-Venetian relations.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics