GIDA İNFLUENCERLARIN SOSYAL MEDYA İLETİŞİM MODELİNİ KULLANMA BİÇİMLERİNİ SİBERFEMİNİST BAĞLAMDA DEĞERLENDİRMEK

Author :  

Year-Number: 2022-LVI
Yayımlanma Tarihi: 2022-02-24 22:57:45.0
Language : Türkçe
Konu : İletişim Çalışmaları
Number of pages: 476-508
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İnstagram, birbirinden farklı alanlarda içerik üreten influencerların yer aldığı bir mecra haline gelmektedir. Bu influencerlar içerisinde yer alan gıda (food) influencerları, yemek tariflerinden pasta tariflerine kadar geniş bir alanda yaptıkları tarifleri kullanıcıları ile paylaşmaktadır. İçerik üreterek ev içi alandan dışarı açılan bu pencere, kadınlar için yeni olanaklar sunmaktadır. Bu çalışmada kadınların ev içi alandaki üretimlerinin siber uzama açılmasıyla gerçekleşen siberfeminist bakış açısı sunulmaktadır. Kadınların internet teknolojisine uyum sağlayarak atılım gerçekleştirdikleri bu alan, siberfeminist tavırla bir kadın dayanışmasına dönüşmektedir. Bu nedenle çalışma, gıda influencerların içerik üretimlerinden başlayarak, diğer gıda influencerları ile aralarındaki ilişkiye odaklanmakta ve bunu siberfeminist bakış açısıyla aktarmayı amaçlamaktadır. Siberfeminist bakış açısının kurulmasında Christian Fuchs’un sosyal medya iletişim modeli temel alınmış ve influencerların bu iletişim modelini kullanma biçimlerine odaklanılmıştır. İnstagram’ın sayılara dayalı ekonomisi, takipçi sayısının önemli oranda belirleyici olmasında rol oynamaktadır. Gıda influencerlarının İnstagram mecrasında oluşturdukları içerikler, bu içeriklere yapılan yorumlar ve başka gıda influencerlarını tanıtarak yaptıkları iş birlikleri sosyal medya iletişim modeline göre incelenmiştir. Çalışma sonucunda gıda influencerları, kullanım değeri olan ev içi emeklerini sosyal medya aracılığıyla değişim değerine dönüştürerek tanınırlıklarını artırmakta ve toplumda kabul görmektedir. Gıda influencerlarının enformasyon işlevinden, iletişim işlevi ve iş birliği işlevine uzanan teknoloji okuryazarlıkları onların bu alanda daha başarılı olmasına neden olmaktadır. Bu işlevleri gerektiği şekilde kullanan ve içerik üretimlerine eklemleyenler, daha fazla takipçi sayısına; dolayısıyla daha fazla kazanca ulaşmaktadır. Gıda influencerları, sosyal medyada diğer influencerların içerik üretimlerine gönderme yaparak kadınlar arası dayanışmayı güçlendirmektedir. 

Keywords

Abstract

Instagram is becoming a medium where influencers produce content in different fields. Food influencers among these influencers share their recipes with their users in a wide range from recipes to cake recipes. This perspective, which opens out from the domestic space by producing content, offers new possibilities for women. In this study, the cyberfeminist perspective, which is realized by the opening of women's domestic production to cyberspace, is presented. This area, where women make a breakthrough by adapting to internet technology, turns into a women's solidarity with a cyberfeminist attitude. For this reason, the study focuses on the relationship between food influencers and other food influencers, starting from their content production and aims to convey this from a cyberfeminist perspective. In the establishment of the cyberfeminist perspective, Christian Fuchs' social media communication model was based and focused on the way influencers use this communication model. The number-based economy of Instagram plays a role in determining the number of followers to a large extent. The content created by food influencers on Instagram, the comments made on these contents, and their collaborations by introducing other food influencers were examined according to the social media communication model. As a result of the study, food influencers increase their recognition and are accepted in the society by transforming their domestic labor, which has use value, into exchange value through social media. The technology literacy of food influencers, ranging from the information function to the communication function and cooperation function, causes them to be more successful in this field. Those who use these functions as necessary and add them to their content production, have more followers; therefore, it achieves more profit. Food influencers strengthen the solidarity between women by referring to the content production of other influencers on social media.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics