Tarihsel Süreç İçerisinde Kadın Futbolunda Cinsiyet Eşitsizliği

Author:

Year-Number: 2022-LVIII
Number of pages: 1868-1882
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Yaşamın pek çok alanında kadınlar ve erkeklere tanımlanan roller, sorumluluklar ve davranışlar farklılık göstermekte ve toplumsal cinsiyet olarak tanımlanmaktadır. Kadınlar diğer çoğu alanda olduğu gibi sporda, özellikle futbolda var olabilmek için erkeklere oranla daha fazla çaba göstermektedir. Kadın futbolu ile erkek futbolu kıyaslandığında daha az ilgi çekici bulunmakla birlikte tarihsel açıdan incelendiğinde gerek popülarite, gerekse tanınırlık ve kazanç anlamında erkek futbolunun çok gerisinde kaldığı görülmektedir. 

Futbol branşının tarihsel süreci incelendiğinde uzun zaman önce hayatımıza girmiş olduğu ve dünya genelinde en popüler spor branşlarından birisi olduğu görülmektedir. Oysa kadın futbolu incelendiğinde gerek dünyada, gerek Türkiye’de erkek futbolu kadar köklü bir geçmişe sahip olmadığı bilinmektedir. Bu durum futbolun erkek egemen topluma ait olarak görülmesi, fiziksel ve fizyolojik olarak erkek sporu olarak kabul edilmesi en önemli sebepler olarak karşımıza çıkmaktadır. Günümüzde kadınların da artık futbolda her zamankinden daha fazla var olma çabası göstermektedir. Bu çalışmanın amacı geçmişten günümüze futbolda cinsiyet eşitliğini engelleyen sebepleri saptamak ve çözüm önerileri sunmaktır. Sonuç olarak kadın futbolu toplumsal bakış açısı, seyir zevki, maddi ve manevi değerler açısından incelendiğinde erkek futbolunun çok gerisinde kaldığı görülmektedir. Gelecekte bu eşitsizliğin giderilebilmesi için ülkemizde pek çok alanda cinsiyet eşitliği için yapılan çalışmaların özellikle futbol başta olmak üzere spor alanına da odaklanarak yapılması gerekmektedir. 

 

Keywords

Abstract

Gender has been defined as the difference of men and women’s roles, responsibilities and behaviors in many areas of life. As in many other fields, women make more effort than men to exist in sports, especially football. Since women's football is less interesting when compared to men's football, it is seen that it lags far behind men's football in terms of popularity, recognition and earnings from a historical point of view.

When we look from the historical point of view, it is seen that football entered our lives a long time ago and is one of the most popular sports branches in the world. However, women's football does not have adeep-rooted history compared to men's football in Turkey and in the world. This situation emerges as the most important reasons for football to be seen as belonging to a male-dominated society and to be accepted as a male sport both physically and physiologically. Today, women are also making an effort to exist in the football branch more than ever before. The aim of this study is to determine the reasons that prevent gender equality in football from past to present and to offer solutions. In order to eliminate gender inequality in futbol, studies should be carried out for gender equality by focusing on sports.

 

Keywords