İNGİLTERE KONSOLOSU NIVEN KERR’İN 1845-1846 YILLARINA AİT RAPORLARINA GÖRE KIBRIS’TA ÜRETİM, İHRACAT VE İTHALAT

Author :  

Year-Number: 2022-LVI
Yayımlanma Tarihi: 2022-02-21 13:44:38.0
Language : Türkçe
Konu : Yakınçağ Tarihi
Number of pages: 189-225
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu makale öncelikli olarak Osmanlı döneminde İngiltere’nin Kıbrıs Konsolosu Niven Kerr tarafından kaleme alınan 1845-1846 tarihli konsolosluk raporlarında kayıtlı üretim, ihracat ve ithalat bilgileriyle ilgilidir. Makalede bu bilgilerle birlikte Kıbrıs ve İstanbul’daki ilgili şer’iye sicilleri ve Osmanlı arşiv belgeleri ile raporların hazırlandığı dönemde Kıbrıs’ın genel durumu hakkında bilgi verilmektedir. Raporlara göre, buğday, arpa, pamuk, ipek, doğal boyalar, zeytinyağı, üzüm ve şarap, harnup, yün ve tuzun ihracatı Kıbrıs’tan yapılan tüm ihracatın toplam değerinin %80’ini oluşturmaktadır. Osmanlı döneminde tekrarlanan kuraklık ile çekirge sorunu, adanın geleceği ve üretimi için en büyük problemlerdendir. Raporlarda, çekirge felaketi ve kuraklığın sonuçlarına kısmi çözümler sunulmaktadır. Niven Kerr 1845 yılında adanın İngiltere tarafından o güne kadar ihmal edildiğini dile getirmiş ve adanın İngiltere için önemini vurgulamıştır. Raporlarda doğru tespitler bulunmakla birlikte Osmanlı yönetimine karşı ön yargı mevcuttur. Bu makalenin amacı, hazırlandığı dönemde Kıbrıs’ın iktisat tarihi için ayrı bir öneme sahip olan ve bugüne kadar bir bütün olarak ele alınmayan raporları incelemektir.

Keywords

Abstract

This article is primarily concerned with the production, export and import data which were recorded in the consular reports dated 1845-1846, by Niven Kerr, the British Consul in Cyprus. In addition to this information, the article also gives information about the relevant sharia registries in Cyprus and Istanbul, Ottoman archival documents and the general situation of Cyprus at the time the reports were prepared. According to these reports; exports of wheat, barley, cotton, silk, natural dyes, olive oil, grapes and wine, carob, wool and salt accounted for 80% of the total value of all exports from Cyprus. The recurrent drought and locust problem in the Ottoman period are among the biggest problems for the future and production of the island. The reports offer partial solutions to the consequences of the locust disaster and drought. Niven Kerr stated in 1845 that the island had been neglected by Britain until then and emphasized the importance of the island for England. Although there are correct determinations in the reports, there is prejudice against the Ottoman administration. The aim of this article is to investigate the reports of special importance for the economic history of Cyprus at the time of their preparation and which have not been evaluated as a whole to date.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics