FUZÛLÎ’NİN SU KASİDESİNİ HADİKATÜ’S-SÜEDÂ İLE YENİDEN OKUMAK

Author :  

Year-Number: 2022-LVI
Yayımlanma Tarihi: 2022-02-21 13:39:28.0
Language : Türkçe
Konu : Klasik Türk Edebiyatı
Number of pages: 748-771
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Fuzûlî’nin Su Kasidesi klasik edebiyat geleneği içinde yazılan en güzel naat örneklerinden biriyken Hadikatü’s-Süedâ adlı eseri ise maktel türünün en güzel örneği kabul edilmektedir. Kendi türlerinin en güzel örnekleri olan iki eser arasında ifade ve anlam bakımından büyük benzerlikler olduğu düşünülmektedir. Fuzûlî’nin inanç dünyası üzerindeki en etkili hususlardan biri Ehli Beyt sevgisi ile Kerbela hadisesinden dolayı duyduğu üzüntüdür. Su Kasidesi’nde de Hz. Peygamber sevgisine ilaveten bu sevgi ve üzüntünün izlerini bulmak mümkündür. Bu sebeple Su Kasidesi, Hadikatü’s-Süedâ üzerinden okunarak şiirdeki farklı anlam katmanları ortaya konulmaya çalışılacaktır. Ancak kasidenin beyit sayısının fazla oluşu ve yayın şartlarının sınırlılığı çalışmanın bölümler halinde yayınlamasını zaruri kılmıştır. Bu sebepten makale bölümler halinde yayınlanacaktır. Makalede Su Kasidesi’nin ilk sekiz beyti incelenmiştir. İncelenen kısımda Hz. Hüseyin hadisesi ile bahsi geçen peygamberlerin musibetleri karşılatırılmış ve onun hadisesinin daha üzüntü verici olduğu ifade edilmiştir. Dolayısıyla denilebilir ki; Su Kasidesi’nin ilk sekiz beyti ile Hadikatü’s-Süedâ’nın ilk kısmı anlam katmanlarının değerlendirilmesi ile birebir eşleşmektedir.

Keywords

Abstract

While Fuzûlî’s Su Kasidah is one of the most beautiful examples of naat that written in the tradition of the classical literature. And his work named Hadikatü’s-Süedâ is the most beautiful example of maktel type. It’s thought that there are a lot of similarities between the two works which are the best examples of their own genre, in terms of expression and meaning. One of the most influential issues on Fuzûlî’s world of belief is his love for the ehlibeyt and his sadness for Kerbela. It is possible to find love for Hz. Muhammed and ın addition to traces of this love and sadness in Su Kasidah. For this reason, it will be tried to be revealed different layers of meaning by reading through Haidkatü’s-Süedâ in the poem.  However, the large number of couplets in the kasidah and the limitations of the publication conditions made it necessary to publish the work in sections. For this reason, the article will be published in sections. In the article, the first eight coulets of the Su Kasidah were examined. Huseyin’s incident and the calamities of the prophets in Hadikatu’s-Sueda were compared ve ıt was stared that Huseyin’s incident was more sad for comunity, in the examined part. Therefore, it can be said that; the first eight couplets of Su Kasidah and the first part of Hadikatu’s-Sueda match exactly with the evaluation of the layers of meaning.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics